Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2021. gada otrajā ceturksnī

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”. Projektā 2021. gada otrajā ceturksnī uzsākta viena jauna pētījuma īstenošana, pabeigta viena pētījuma īstenošana un tiek turpināta visu iepriekš apstiprināto pētījumu īstenošana. Sagatavots un iesniegts astotais maksājuma pieprasījums, regulāri […]

Noslēgusies pētījuma Nr. 2.3 īstenošana

SIA “TILDE” pētījums Nr. 2.3 “Neironu tīklu mašīnmācīšanās metodes virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijai” tika īstenots no 2019. gada aprīlim līdz 2021. gada martam. Pētījumā tika pētītas metodes, kas ļauj automatizēt virtuālo asistentu (VA) dialogu scenāriju izveidi, izmantojot neironu tīklu mašīnmācīšanās metodes. Lai izstrādātu virtuālos asistentus, kas var palīdzēt speciālistiem klientu apkalpošanā, joprojām ir […]

Noslēgusies pētījuma Nr. 2.2 īstenošana

SIA “TILDE” pētījums Nr. 2.2  “Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošana” tika īstenots no 2019. gada aprīļa līdz 2021. gada martam. Projekta mērķis bija izpētīt un izstrādāt adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošanas risinājuma prototipu, kas spēj nodrošināt augstas kvalitātes tulkojumus (izmantojot jaunākās neironu tīklos balstītās mašīntulkošanas metodes), nodrošina mašīntulkošanu gan teksta, gan runas modalitātēs, […]

Noslēgusies pētījuma Nr. 1.2 īstenošana

AS “RIX Technologies” pētījums Nr. 1.2  “Lietotāju atbalsta viedais asistents” tika īstenots no 2019. gada septembra līdz 2021. gada maijam. Pētījuma mērķis bija izveidot un aprobēt apmācāmu lietotāja atbalsta viedā Asistenta modeli. Modelim ir jānodrošina elastīga sadarbība starp procesā iesaistītajām trim pusēm (lietotāju, atbalsta darbinieku un datorizētu asistentu), kuras rezultātā asistents pakāpeniski apgūst, kā atbildēt […]