Paziņojums par izsoli

SIA “IT kompetences centrs”, kas sadarbībā ar SIA “Ecommerce Accelerator” un SIA “VISMA Enterprise” īstenojis projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) nozares pētījumu 1.19 „Starpnozaru mobilo aplikāciju un viedkaršu tīmekļa servisu vadības sistēmas modeļa un prototipa izstrāde”, izsludina pētījuma rezultātā radītā intelektuālā īpašuma pārdošanu – izsoli. Izsoles nolikumu var lejupielādēt  šeit. Piedāvājumi […]

Seminārs IT kompetences centra izsludinātās pētījumu projektu atlases pieteikumu sagatavotājiem

IT kompetences centrs aicina projektu pieteikumu sagatavotājus un citus interesentus piedalīties informatīvā seminārā š.g. 28. septembrī plkst. 15.00. Semināra darba kārtībā: IT kompetences centra darbība šajā projekta periodā (2019.-2022. gads); Uzņēmuma pieredze, īstenojot pētījuma projektu IT KC ietvaros; Ieteikumi projekta pieteikuma sagatavošanai. Aicinām pieteikt dalību seminārā, rakstot uz e-pastu inga.kanasta_zabarovska@projekti.lv. Semināra norises vieta tiks noteikta […]

IESPĒJA SAŅEMT ATBALSTU IT NOZARES PĒTNIECĪBAS PROJEKTIEM

Pētniecības projektus IT kompetences centrā var iesniegt komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomā – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Pētniecības projektus nozares, starpnozaru vai starptautiskiem pētījumiem var iesniegt viens komersants vai arī pētījuma vadošais īstenotājs (komersants) sadarbībā ar citu komersantu/-iem vai pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju. Atbalstāmie pētniecības virzieni: Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas; Dabīgās valodas tehnoloģijas. Pētniecības projektu atlases […]

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2020. gada trešajā ceturksnī

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”. Projektā 2020. gada trešajā ceturksnī tiek turpināta visu apstiprināto pētījumu īstenošana un uzsākta viena jauna pētījuma īstenošana. Sagatavots un iesniegts jau piektais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu […]