Individuālā pētījuma 2.5 publikācijas

SIA “OptimEyz” individuālā pētījuma 2.5 “Dažādas sarežģītības pakāpes latviešu tekstu lasīšanas pētīšana sākumskolas bērniem un lasāmības formulas izstrāde šai grupai” rezultāti pieejami rakstā

Individuālā pētījuma 2.3 publikācija

Individuālā pētījuma 2.3 “Mobilo ierīču saskarņu iespēju izmantošana mācību procesā” raksts iekļauts Elsevier žurnālā Procedia Economics and Finance

Individuālā pētījuma 2.10 publikācijas

SIA “LETA” īstenotā individuālā pētījuma 2.10 “Runas atpazīšanas iespēju izpēte audiomateriāla automātiskai transkribēšanai mediju monitoringā” rezultāti pieejami starptautiskos rakstu krājumos.

Individuālā pētījuma 2.4 publikācijas

Individuālā pētījuma 2.4 rezultāti iekļauti starptautiskās publikācijās