ERAF atbalsts

IT kompetences centrs īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”, projekta id. Nr. 1.2.1.1/16/A/007.

Projekta mērķis: paaugstināt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozares komersantu konkurētspēju, sadarbībā ar 5 nozares zinātniskajām institūcijām līdz 2018.gada 31.decembrim īstenojot vismaz 19 pētījumus Biznesa procesu analīzes tehnoloģiju un Dabīgās valodas tehnoloģiju jomās, lai to rezultātā vismaz 16 komersanti attīstu un ieviestu ražošanā jaunus produktus un tehnoloģijas.

Projekta plānotās izmaksas: 5’393’495,93 EUR, plānotais ERAF atbalsts 3’206’250,00 EUR.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.

No 2011.gada līdz 2015.gadam IT kompetences centrs īstenoja projektu „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs”, projekta id. Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/001.

Projektu atbilstoši 2011.gada 11.aprīlī ar valsts aģentūru “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēgtajam līgumam Nr. L-KC-11-0003 līdzfinansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitātē “Kompetences centri””.

Projektā īstenoti 35 IT nozarei būtiski individuālie un nozares pētījumi Biznesa procesu analīzes tehnoloģiju un Dabīgās valodas tehnoloģiju virzienos.