Par IT kompetences centru

IT kompetences centra darbība praktiskā darbība uzsākta 2011.gada 11. aprīlī, parakstot līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, veidojot ilgtermiņa sadarbību starp IKT uzņēmumiem un zinātnes institūcijām.

SIA „IT kompetences centrs” 2011. gada 11. aprīlī noslēdza līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta ietvaros investēti vairāk kā 14 miljoni eiro, no kuriem vairāk kā 9 miljoni eiro piesaistīti no Eiropas struktūrfondiem.

2016. gada 27. septembrī SIA „IT kompetences centrs” ir noslēdzis līgumu Nr. 1.2.1.1/16/A/007 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu. Projekta laikā līdz 2018. gada nogalei plānots pētniecībā investēt vairāk 5 miljonus eiro, no kuriem vairāk kā 2 miljoni eiro ir Eiropas struktūrfondu līdzfinansējums.

Galvenie IT kompetences centra darbības virzieni ir – dabīgās valodas tehnoloģiju un biznesa procesu analīzes veicināšana. Abi minētie virzieni ir perspektīvi, un centra mērķis ir radīt prototipus produktiem, kas būtu konkurētspējīgi starptautiskajā tirgū.