Pētījuma 1.9 publikācijas

SIA “Lursoft IT” un Rīgas Tehniskās universitātes pētījums Nr. 1.9 “Prototipa izveide kontroles dienestu un finanšu regulatoru pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī privātā sektora klientu portfeļu pārvaldībai” tika īstenots no 2019. gada maija līdz 2020. gada novembrim. Pētījuma ietvaros sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti tika izveidots prototips  uzraugošo iestāžu pienākumu izpildes nodrošināšanai un privātā sektora […]

Pētījuma 1.8 publikācijas

SIA “ABC Software” pētījums Nr. 1.8 “Netipisko darbību noteikšana, piemērojot daļēji uzraudzītu apmācības (semi-supervised) pieeju klašu nelīdzsvarotā vidē” tika īstenots no 2019. gada aprīļa līdz 2020. gada septembrim. Pētījums īstenots ar mērķi izstrādāt metodi netipisko darbību noteikšanai, piemērojot daļēji uzraudzītu apmācības (semi-supervised) pieeju klašu nelīdzsvarotā vidē, kas veiks lietotāja sesijas novērtēšanu pret dažāda veida uzbūvētiem lietotāju […]

Pētījuma 1.1 publikācijas

SIA “ZZ dats” pētījums Nr. 1.1 “Analītiskas datu noliktavas projektēšanas ietvars e-pārvaldei” tika īstenots no 2019. gada jūnija līdz 2020. gada septembrim. Pētījums izstrādāts sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti ar mērķi projektēt analītiskas datu noliktavas ietvaru Latvijas pašvaldībām. Izmantojot esošu datu analītikas risinājumu elementus un arhitektūras komponentus un tos apvienojot ar spējīgu sistēmu izstrādes metodoloģijas […]

Paziņojums par izsoli

SIA “IT kompetences centrs”, kas sadarbībā ar SIA “Ecommerce Accelerator” un SIA “VISMA Enterprise” īstenojis projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) nozares pētījumu 1.19 „Starpnozaru mobilo aplikāciju un viedkaršu tīmekļa servisu vadības sistēmas modeļa un prototipa izstrāde”, izsludina pētījuma rezultātā radītā intelektuālā īpašuma pārdošanu – izsoli. Izsoles nolikumu var lejupielādēt  šeit. Piedāvājumi […]