ITKC pētījumu aktualitātes

Turpinās 2013.gada sākumā uzsāktie pētījumi, kuru pirmie rezultāti parādās konferencēs un žurnālos. Paralēli tiek uzsākti jauni pētījumi un apstiprināts finansējums atbilstoši iesniegtajām atskaitēm.

Tuvojas beigām pirmie IT kompetences centra pētījumi

2013.gada pirmajā pusgadā IT kompetences centrs kopā ar nozares un zinātniskajiem sadarbības partneriem īsteno 20 pētījumus. Pirmais pētījums “Servisu konfigurācijas pārvaldības pilnveidojumu izpēte” tiks pabeigts līdz jūnija beigām.

Kompetences centra pētījumi tiek uzsākti ar jaunu sparu!

2012. gada oktobrī Ministru kabinets apstiprināja grozījumus MK noteikumos Nr.361 “Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti “Kompetences centri””, kas IT kompetences centram ļāva atsākt savu darbu pilnā apjomā, līdz 2012. gada beigām aktualizējot projektā „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” (Līgums Nr. L-KC-11-0003) plānotos pētījumus un iesaistot pētījumu īstenošanā jaunus sadarbības partnerus.

Noskaidrots iepirkuma „Acu kustību pierakstu datu iegūšana un apstrāde. Pilotmērījumi.” uzvarētājs

SIA „IT kompetences centrs” realizējis projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” (Līgums Nr. L-KC-11-0003) iepirkumu pētījuma 2.5 apakšaktivitātē „Acu kustību pierakstu datu iegūšana un apstrāde. Pilotmērījumi” (projekta identifikācijas Nr. ITKC/2012-2.5RP-1).