ITKC projekta aktualitātes 2014.gada pavasarī

Turpinās ERAF līdzfinansētā IT kompetences centra projekta īstenošana. Vairāki pētījumi pabeigti 2013.gada nogalē, tiek uzsākti jauni individuālie pētījumi. Projekta deklarēto izmaksu summa pārsniedz 6 milj. EUR. Kopīgas sanāksmes veicina aktīvāku sadarbību un piredzes apmaiņu ITKC pētnieku starpā.

Individuālā pētījuma 2.8 publikācijas

SIA “Tilde” īstenotā individuālā pētījuma 2.8 “AUTOMĀTISKĀS METODES TEKSTU SINTAKTISKI STRUKTURĀLAJAI ANALĪZEI” rezultāti pieejami starptautiskā rakstu krājumā un Latvijas konferences materiālos

Nozares pētījuma 1.19 rezultāti ICEIS konferencē

Nozares pētījuma 1.19 sākotnējie rezultāti 2013.gada jūlijā prezentēti starptautiskā konferencē Francijā.

ITKC projekta aktualitātes 2013.gada nogalē

Līdz 2013.gada beigām biznesa procesu analīzes pētniecības virzienā uzsākti 18 pētījumi, no tiem 2 jau pabeigti, savukārt dabīgās valodas tehnoloģiju pētniecības virzienā uzsākti 8 pētījumi, no tiem viens jau pabeigts. 2014.gadā plānots uzsākt vēl septiņus jaunus pētījumus.