Individuālā pētījuma 1.14 publikācijas

SIA “RIX Technologies” individuālā pētījuma 1.14 “DOKUMENTU APRITES BIZNESA PROCESU AUTOMATIZĀCIJAS PROBLĒMU IZPĒTE EFEKTĪVAM DARBAM AR LIELIEM DATU APJOMIEM” rezultāti pieejami startautiskā rakstu krājumā

Nozares pētījuma 2.9 raksts konferencē LREC 2014

Nozares pētījuma 2.9 “Runas korpusa izveide, principi, metodes, realizācija” rezultāti pieejami starptautiskā rakstu krājumā

Individuālā pētījuma 2.7 publikācijas

SIA “LETA” īstenotā individuālā pētījuma 2.7 “Teksta automātiskas datorlingvistikas analīzes pētījums jauna informācijas arhīva produkta izstrādē” rezultāti pieejami starptautiskā rakstu krājumā

Nozares pētījuma 1.15 raksts 3.starptautiskajā projektu vadības konferencē

Nozares pētījuma 1.15 pirmie rezultāti pieejami projektu vadības konferences materiālos.