Individuālā pētījuma 2.8 publikācijas

SIA “Tilde” īstenotā individuālā pētījuma 2.8 “AUTOMĀTISKĀS METODES TEKSTU SINTAKTISKI STRUKTURĀLAJAI ANALĪZEI” rezultāti pieejami starptautiskā rakstu krājumā un Latvijas konferences materiālos

Nozares pētījuma 1.19 rezultāti ICEIS konferencē

Nozares pētījuma 1.19 sākotnējie rezultāti 2013.gada jūlijā prezentēti starptautiskā konferencē Francijā.

ITKC projekta aktualitātes 2013.gada nogalē

Līdz 2013.gada beigām biznesa procesu analīzes pētniecības virzienā uzsākti 18 pētījumi, no tiem 2 jau pabeigti, savukārt dabīgās valodas tehnoloģiju pētniecības virzienā uzsākti 8 pētījumi, no tiem viens jau pabeigts. 2014.gadā plānots uzsākt vēl septiņus jaunus pētījumus.

Individuālā pētījuma 1.1 rezultātu publikācijas

Individuālā pētījuma 1.1 sākotnējie rezultāti iesniegti starptautiskajā konferencē CAiSE 2014