ITKC projekta aktualitātes 2013.gada nogalē

Līdz 2013.gada beigām biznesa procesu analīzes pētniecības virzienā uzsākti 18 pētījumi, no tiem 2 jau pabeigti, savukārt dabīgās valodas tehnoloģiju pētniecības virzienā uzsākti 8 pētījumi, no tiem viens jau pabeigts. 2014.gadā plānots uzsākt vēl septiņus jaunus pētījumus.

Individuālā pētījuma 1.1 rezultātu publikācijas

Individuālā pētījuma 1.1 sākotnējie rezultāti iesniegti starptautiskajā konferencē CAiSE 2014

Individuālā pētījuma 1.14 publikācijas

Individuālā pētījuma 1.14 rezultāti prezentēti starptautiskā konferencē un drīz būs lasāmi žurnālā.

Individuālā pētījuma 2.6 publikācija par daudzvalodu mašīntulkošanu

SIA “Tilde” īstenotā individuālā pētījuma 2.6 “Daudzvalodu mašīntulkošana” rezultāti pieejami starptautiskā publikācijā.