Individuālā pētījuma 1.14 publikācijas

Individuālā pētījuma 1.14 rezultāti prezentēti starptautiskā konferencē un drīz būs lasāmi žurnālā.

Individuālā pētījuma 2.6 publikācija par daudzvalodu mašīntulkošanu

SIA “Tilde” īstenotā individuālā pētījuma 2.6 “Daudzvalodu mašīntulkošana” rezultāti pieejami starptautiskā publikācijā.

Individuālā pētījuma 2.8 publikācijas par automātiskajām metodēm sintaktiski strukturālai analīzei

SIA “Tilde” īstenotā individuālā pētījuma 2.8 “AUTOMĀTISKĀS METODES TEKSTU SINTAKTISKI STRUKTURĀLAJAI ANALĪZEI” rezultāti pieejami divās starptautiskās publikācijās.

ITKC pētījumu aktualitātes

Turpinās 2013.gada sākumā uzsāktie pētījumi, kuru pirmie rezultāti parādās konferencēs un žurnālos. Paralēli tiek uzsākti jauni pētījumi un apstiprināts finansējums atbilstoši iesniegtajām atskaitēm.