Individuālā pētījuma 2.6 publikācijas

SIA “Tilde” īstenotā individuālā pētījuma 2.6 “Daudzvalodu mašīntulkošana” rezultāti pieejami starptautiskā rakstu krājumā

Nozares pētījuma 1.19 raksts ICEIS konferencē

Nozares pētījuma 1.19 “STARPNOZARU MOBILO APLIKĀCIJU UN VIEDKARŠU TĪMEKĻA SERVISU VADĪBAS SISTĒMAS MODEĻA UN PROTOTIPA IZSTRĀDE” rezultāti prezentēti starptautiskajā konferencē ICEIS 2014

Individuālā pētījuma 2.2 publikācijas

AS “Datorzinību centrs” īstenotā individuālā pētījuma 2.2 “Viedu daudzvalodu e-mācību materiālu veidošanas metožu un algoritmu izstrāde” rezultāti prezentēti starptautiskajā konferencē ICEIS 2014

ITKC projekta aktualitātes 2014.gada pavasarī

Turpinās ERAF līdzfinansētā IT kompetences centra projekta īstenošana. Vairāki pētījumi pabeigti 2013.gada nogalē, tiek uzsākti jauni individuālie pētījumi. Projekta deklarēto izmaksu summa pārsniedz 6 milj. EUR. Kopīgas sanāksmes veicina aktīvāku sadarbību un piredzes apmaiņu ITKC pētnieku starpā.