Nozares pētījuma 1.15 raksts 3.starptautiskajā projektu vadības konferencē

Nozares pētījuma 1.15 pirmie rezultāti pieejami projektu vadības konferences materiālos.

Nozares pētījuma 1.11 raksts konferencē ICEM 2014

Nozares pētījuma 1.11 pirmie rezultāti pieejami konferences ICEM 2014 materiālos

Individuālā pētījuma 2.6 publikācijas

SIA “Tilde” īstenotā individuālā pētījuma 2.6 “Daudzvalodu mašīntulkošana” rezultāti pieejami starptautiskā rakstu krājumā

Nozares pētījuma 1.19 raksts ICEIS konferencē

Nozares pētījuma 1.19 “STARPNOZARU MOBILO APLIKĀCIJU UN VIEDKARŠU TĪMEKĻA SERVISU VADĪBAS SISTĒMAS MODEĻA UN PROTOTIPA IZSTRĀDE” rezultāti prezentēti starptautiskajā konferencē ICEIS 2014