Individuālā pētījuma 2.2 publikācijas

AS “Datorzinību centrs” īstenotā individuālā pētījuma 2.2 “Viedu daudzvalodu e-mācību materiālu veidošanas metožu un algoritmu izstrāde” rezultāti prezentēti starptautiskajā konferencē ICEIS 2014

ITKC projekta aktualitātes 2014.gada pavasarī

Turpinās ERAF līdzfinansētā IT kompetences centra projekta īstenošana. Vairāki pētījumi pabeigti 2013.gada nogalē, tiek uzsākti jauni individuālie pētījumi. Projekta deklarēto izmaksu summa pārsniedz 6 milj. EUR. Kopīgas sanāksmes veicina aktīvāku sadarbību un piredzes apmaiņu ITKC pētnieku starpā.

Individuālā pētījuma 2.8 publikācijas

SIA “Tilde” īstenotā individuālā pētījuma 2.8 “AUTOMĀTISKĀS METODES TEKSTU SINTAKTISKI STRUKTURĀLAJAI ANALĪZEI” rezultāti pieejami starptautiskā rakstu krājumā un Latvijas konferences materiālos

Nozares pētījuma 1.19 rezultāti ICEIS konferencē

Nozares pētījuma 1.19 sākotnējie rezultāti 2013.gada jūlijā prezentēti starptautiskā konferencē Francijā.