Kompetences centru programmas pagarinājums

Kompetences centru programmas īstenošana pagarināta un beigsies 2015.gada nogalē, nevis 2015.gada vidū.

Individuālā pētījuma 2.2 publikācija

AS “Datorzinību centrs” īstenotā individuālā pētījuma 2.2 “Viedu daudzvalodu e-mācību materiālu veidošanas metožu un algoritmu izstrāde” rezultāti citēti SCOPUS datu bāzē

Individuālā pētījuma 1.4 publikācija

Individuālā pētījuma 1.4 “MODEĻU BĀZĒTAS ARHITEKTŪRAS IZPĒTE BIZNESA PROCESU MODELĒŠANAI” starprezultāti prezentēti Tallinā

Individuālā pētījuma 2.6 publikācijas

SIA “Tilde” īstenotā individuālā pētījuma 2.6 “Daudzvalodu mašīntulkošana” rezultāti pieejami starptautiskos rakstu krājumos