Nozares pētījuma 1.20 rezultāti

Nozares pētījuma 1.20“Interneta lietotāju uzvedības analīzes rīks” rezultāti ievietoti Lursoft mājas lapā lejupielādei

Nozares pētījuma 1.16 rezultāti

Nozares pētījuma 1.16 “Datu avotu analīzes un sasaistes rīks” rezultāti ievietoti Lursoft mājas lapā lejupielādei

Kompetences centru programmas pagarinājums

Kompetences centru programmas īstenošana pagarināta un beigsies 2015.gada nogalē, nevis 2015.gada vidū.

Individuālā pētījuma 2.2 publikācija

AS “Datorzinību centrs” īstenotā individuālā pētījuma 2.2 “Viedu daudzvalodu e-mācību materiālu veidošanas metožu un algoritmu izstrāde” rezultāti citēti SCOPUS datu bāzē