Individuālā pētījuma 1.6 publikācija

Individuālā pētījuma 1.6 “Pētījums par biznesa procesu korektuma algoritmiem” starprezultāti prezentēti Tallinā

Individuālā pētījuma 1.4 publikācija

Individuālā pētījuma 1.4 “MODEĻU BĀZĒTAS ARHITEKTŪRAS IZPĒTE BIZNESA PROCESU MODELĒŠANAI” starprezultāti prezentēti Tallinā

Individuālā pētījuma 2.6 publikācijas

SIA “Tilde” īstenotā individuālā pētījuma 2.6 “Daudzvalodu mašīntulkošana” rezultāti pieejami starptautiskos rakstu krājumos

Individuālā pētījuma 2.1 publikācija

SIA “Tilde” individuālā pētījuma 2.1 “Dabīgās valodas apstrāde mobilajās iekārtās” rezultāti pieejami starptautiskā rakstu krājumā