IT kompetences centra projekts 2014.gada vasarā

Turpinās ERAF līdzfinansētā IT kompetences centra projekta īstenošana. Pabeigti jau 13 pētījumi. Projekta deklarēto izmaksu summa pārsniedz 6,5 milj. EUR. Apgūts 2011.gadā piešķirtais avanss un vairāk kā puse no projektam paredzētā ERAF granta.

Nozares pētījuma 1.19 publikācijas

Nozares pētījuma 1.19 “STARPNOZARU MOBILO APLIKĀCIJU UN VIEDKARŠU TĪMEKĻA SERVISU VADĪBAS SISTĒMAS MODEĻA UN PROTOTIPA IZSTRĀDE” rezultāti prezentēti Tallinā un Jelgavā

Individuālā pētījuma 1.14 publikācijas

SIA “RIX Technologies” individuālā pētījuma 1.14 “DOKUMENTU APRITES BIZNESA PROCESU AUTOMATIZĀCIJAS PROBLĒMU IZPĒTE EFEKTĪVAM DARBAM AR LIELIEM DATU APJOMIEM” rezultāti pieejami startautiskā rakstu krājumā

Nozares pētījuma 2.9 raksts konferencē LREC 2014

Nozares pētījuma 2.9 “Runas korpusa izveide, principi, metodes, realizācija” rezultāti pieejami starptautiskā rakstu krājumā