Nozares pētījuma 1.19 publikācija

Nozares pētījuma 1.19 “STARPNOZARU MOBILO APLIKĀCIJU UN VIEDKARŠU TĪMEKĻA SERVISU VADĪBAS SISTĒMAS MODEĻA UN PROTOTIPA IZSTRĀDE” raksts iekļauts Elsevier žurnālā Procedia Computer Science

Kompetences centru aktualitātes 2015. gada sākumā

Kompetences centru programma pagarināta līdz 2015.gada beigām. Pateicoties papildu finansējumam, 3 jauni pētījumi no 2015.gada sākuma.

Individuālā pētījuma 2.7 publikācija

SIA “LETA” īstenotā individuālā pētījuma 2.7 “Teksta automātiskas datorlingvistikas analīzes pētījums jauna informācijas arhīva produkta izstrādē” rezultāti pieejami starptautiskā rakstu krājumā

Individuālā pētījuma 1.12 publikācija

Individuālā pētījuma 1.12 “PERSPEKTĪVĀS DATU VIZUALIZĀCIJAS METOŽU IZPĒTE BIZNESA PROCESIEM NEPIECIEŠAMO SAISTĪTO LIELO DATU ANALĪZEI” rezultāti prezentēti starptautiskā konferencē un iekļauti tās rakstos