Individuālā pētījuma 2.6 publikācijas

SIA “Tilde” īstenotā individuālā pētījuma 2.6 “Daudzvalodu mašīntulkošana” rezultāti pieejami starptautiskos rakstu krājumos

Individuālā pētījuma 2.4 publikācija

SIA “Tilde” individuālā pētījuma 2.4 “Runas atpazīšanas tehnoloģijas” rezultāti pieejami starptautiskā rakstu krājumā

Individuālā pētījuma 2.1 publikācija

SIA “Tilde” individuālā pētījuma 2.1 “Dabīgās valodas apstrāde mobilajās iekārtās” rezultāti pieejami starptautiskā rakstu krājumā

Individuālā pētījuma 2.8 starptautiskā publikācija

SIA “Tilde” īstenotā individuālā pētījuma 2.8 “AUTOMĀTISKĀS METODES TEKSTU SINTAKTISKI STRUKTURĀLAJAI ANALĪZEI” rezultāti pieejami starptautiskā rakstu krājumā