Kompetences centru programmas aktualitātes

Līdz 2015.gada oktobrim pabeigti 27 no 35 pētījumiem; jau 15 pētījumu rezultāti pieejami rakstos, kas indeksēti SCOPUS vai Web of Science datu bāzēs.

Individuālā pētījuma 2.3 publikācija

Individuālā pētījuma 2.3 “Mobilo ierīču saskarņu iespēju izmantošana mācību procesā” raksts iekļauts Elsevier žurnālā Procedia Economics and Finance

Individuālā pētījuma 2.10 publikācijas

SIA “LETA” īstenotā individuālā pētījuma 2.10 “Runas atpazīšanas iespēju izpēte audiomateriāla automātiskai transkribēšanai mediju monitoringā” rezultāti pieejami starptautiskos rakstu krājumos.

Individuālā pētījuma 2.4 publikācijas

Individuālā pētījuma 2.4 rezultāti iekļauti starptautiskās publikācijās