Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

Izsludināts iepirkums IT kompetences centra projekta individuālajā pētījumā 1.9 „Vairāku vienlaicīgu mērījumu datu agregācija, korelācijas analīze un ekstrapolācija reālā laikā: modeļa izstrāde un pilotēšana”, ko īsteno SIA „Lattelecom”

Individuālā pētījuma 2.5 publikācija

SIA “OptimEyz” individuālā pētījuma 2.5 “Dažādas sarežģītības pakāpes latviešu tekstu lasīšanas pētīšana sākumskolas bērniem un lasāmības formulas izstrāde šai grupai” rezultāti pieejami rakstā

Kompetences centru programmas aktualitātes vasarā

Balstoties uz veiksmīgu kompetences centru programmas starpposma izvērtējumu, ko 2014.gadā veica Ekonomikas ministrija un LIAA pārstāvji, tiek izstrādāta kompetences centru programma nākošajam Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodam pasākumā „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.

Nozares pētījuma 1.19 rezultāti

Pētījuma 1.19 ietvaros izstrādāts un publicēts atvērtais standarts „Mobilo lietojumu un viedkaršu tīmekļa servisa vadības sistēma: metodes ārējo servisu integrācijai un datu sinhronizācijai” ITKC un sadarbības partneru interneta vietnēs.