Individuālā pētījuma 1.21 publikācija

SIA “ZZ dats” individuālā pētījuma rezultāti iekļauti konferences BUSTECH 2015 publikācijā.

Nozares pētījuma 1.20 rezultāti

Nozares pētījuma 1.20“Interneta lietotāju uzvedības analīzes rīks” rezultāti ievietoti Lursoft mājas lapā lejupielādei

Nozares pētījuma 1.16 rezultāti

Nozares pētījuma 1.16 “Datu avotu analīzes un sasaistes rīks” rezultāti ievietoti Lursoft mājas lapā lejupielādei

Kompetences centru programmas pagarinājums

Kompetences centru programmas īstenošana pagarināta un beigsies 2015.gada nogalē, nevis 2015.gada vidū.