IESPĒJA SAŅEMT ATBALSTU IT NOZARES PĒTNIECĪBAS PROJEKTIEM

Pētniecības projektus IT kompetences centrā var iesniegt komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomā – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Pētniecības projektus nozares, starpnozaru vai starptautiskiem pētījumiem var iesniegt viens komersants vai arī pētījuma vadošais īstenotājs (komersants) sadarbībā ar citu komersantu/-iem vai pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju. Atbalstāmie pētniecības virzieni: Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas; Dabīgās valodas tehnoloģijas. Pētniecības […]

IT kompetences centrs – Tilts starp nozari un pētniekiem

Kādas ir jaunākās pētniecības idejas, ko attīsta Latvijas IT nozares uzņēmumi? Kādas ir karjeras iespējas pētniekam akadēmiskajā un biznesa vidē? Kādi ir lielākie izaicinājumi un lielākais gandarījums? Atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem meklēsim diskusijā, ko vadīs IT kompetences centra vadītāja prof. Signe Bāliņa. Diskusijas viesi: RTU profesors, vadošais pētnieks Agris Ņikitenko; SIA “DIVI […]

Noslēdzies pētījums Nr.2.4

SIA “LETA” pētījums Nr. 2.4 “Semantiski strukturētas informācijas izguves platforma liela apjoma latviešu valodas ziņu arhīva apstrādei” tika īstenots no 2019. gada jūnija līdz 2020. gada decembrim. Pētījums izstrādāts sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu un tā mērķis bija būtiski attīstīt latviešu valodas teksta sapratnes tehnoloģijas ziņu arhīva apstrādes un mediju monitoringa vajadzībām. […]

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2021. gada pirmajā ceturksnī

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”. Projektā 2021. gada pirmajā ceturksnī uzsākt piecu jaunu pētījumu īstenošana un tiek turpināta visu iepriekš apstiprināto pētījumu īstenošana. Sagatavots un iesniegts septītais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu […]