Individuālā pētījuma 1.3 publikācijas

Individuālā pētījuma 1.3 rezultāti prezentēti vairākās konferencēs un iekļauti rakstu krājumos

Paziņojums par licencēšanas procedūru

Izsludināta pieteikšanās IT kompetences centra sarunu procedūrā par nozares pētījuma 1.19 „Starpnozaru mobilo aplikāciju un viedkaršu tīmekļa servisu vadības sistēmas modeļa un prototipa izstrāde” intelektuālā īpašuma licencēm.

Kompetences centru programmas aktualitātes

Līdz 2015.gada oktobrim pabeigti 27 no 35 pētījumiem; jau 15 pētījumu rezultāti pieejami rakstos, kas indeksēti SCOPUS vai Web of Science datu bāzēs.

Individuālā pētījuma 2.3 publikācija

Individuālā pētījuma 2.3 “Mobilo ierīču saskarņu iespēju izmantošana mācību procesā” raksts iekļauts Elsevier žurnālā Procedia Economics and Finance