Kompetences centru programmas aktualitātes vasarā

Balstoties uz veiksmīgu kompetences centru programmas starpposma izvērtējumu, ko 2014.gadā veica Ekonomikas ministrija un LIAA pārstāvji, tiek izstrādāta kompetences centru programma nākošajam Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodam pasākumā „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.

Nozares pētījuma 1.19 rezultāti

Pētījuma 1.19 ietvaros izstrādāts un publicēts atvērtais standarts „Mobilo lietojumu un viedkaršu tīmekļa servisa vadības sistēma: metodes ārējo servisu integrācijai un datu sinhronizācijai” ITKC un sadarbības partneru interneta vietnēs.

Individuālā pētījuma 1.21 publikācija

SIA „ZZ Dats” nozares pētījuma 1.21 „Pētījums par biznesa procesu efektīvu transformēšanu uz mākoņskaitļošanai pielāgotu sistēmas arhitektūru” laikā sagatavots zinātnisks raksts, kas publicēts starptautiskā konferences rakstu krājumā

Individuālā pētījuma 2.4 publikācija

SIA “Tilde” individuālā pētījuma 2.4 “Runas atpazīšanas tehnoloģijas” rezultāti pieejami starptautiskā rakstu krājumā