Individuālā pētījuma 2.10 publikācijas

SIA “LETA” īstenotā individuālā pētījuma 2.10 “Runas atpazīšanas iespēju izpēte audiomateriāla automātiskai transkribēšanai mediju monitoringā” rezultāti pieejami starptautiskos rakstu krājumos.

Individuālā pētījuma 2.4 publikācijas

Individuālā pētījuma 2.4 rezultāti iekļauti starptautiskās publikācijās

Individuālā pētījuma 2.1 publikācijas indeksētas

SIA “Tilde” īstenotā individuālā pētījuma 2.1 “Dabīgās valodas apstrāde mobilajās iekārtās” publikācijas indeksētas SCOPUS un Web of Science datu bāzēs.

Nozares pētījuma 1.17 publikācijas

Nozares pētījuma 1.17 publikācijas iekļautas SCOPUS datu bāzē.