Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

Izsludināts iepirkums IT kompetences centra projekta individuālajā pētījumā 1.9 „Vairāku vienlaicīgu mērījumu datu agregācija, korelācijas analīze un ekstrapolācija reālā laikā: modeļa izstrāde un pilotēšana”, ko īsteno SIA „Lattelecom”

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

Izsludināts iepirkums IT kompetences centra projekta individuālajā pētījumā 1.13 „Organizācijas biznesa procesus reglamentējošo normatīvo dokumentu automatizētas analīzes un atbilstības uzturēšanas iespēju izpēte”, ko īsteno A/S „RIX Technologies”

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

Izsludināts iepirkums IT kompetences centra projekta individuālajā pētījumā 1.18 „Datu masīva kvalitātes analizēšanas un uzlabošanas tehnoloģijas”, ko īsteno AS „Datorzinību centrs”.

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

Izsludināts iepirkums IT kompetences centra projekta individuālajā pētījumā 2.3 „Mobilo ierīču saskarņu iespēju izmantošana mācību procesā”, ko īsteno AS „Datorzinību centrs”.