Paziņojums par licencēšanas procedūru

Izsludināta pieteikšanās IT kompetences centra sarunu procedūrā par nozares pētījuma 1.19 „Starpnozaru mobilo aplikāciju un viedkaršu tīmekļa servisu vadības sistēmas modeļa un prototipa izstrāde” intelektuālā īpašuma licencēm.

Paziņojums par licencēšanas procedūru

Izsludināta atkārtota pieteikšanās IT kompetences centra sarunu procedūrā par nozares pētījuma 2.9 „Runas korpusa izveide, principi, metodes, realizācija” intelektuālā īpašuma licencēm.

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

Izsludināts iepirkums IT kompetences centra projekta individuālajā pētījumā 1.9 „Vairāku vienlaicīgu mērījumu datu agregācija, korelācijas analīze un ekstrapolācija reālā laikā: modeļa izstrāde un pilotēšana”, ko īsteno SIA „Lattelecom”

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

Izsludināts iepirkums IT kompetences centra projekta individuālajā pētījumā 1.9 „Vairāku vienlaicīgu mērījumu datu agregācija, korelācijas analīze un ekstrapolācija reālā laikā: modeļa izstrāde un pilotēšana”, ko īsteno SIA „Lattelecom”