Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

Izsludināts iepirkums IT kompetences centra projekta individuālajā pētījumā 1.9 „Vairāku vienlaicīgu mērījumu datu agregācija, korelācijas analīze un ekstrapolācija reālā laikā: modeļa izstrāde un pilotēšana”, ko īsteno SIA „Lattelecom”

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

Izsludināts iepirkums IT kompetences centra projekta individuālajā pētījumā 1.9 „Vairāku vienlaicīgu mērījumu datu agregācija, korelācijas analīze un ekstrapolācija reālā laikā: modeļa izstrāde un pilotēšana”, ko īsteno SIA „Lattelecom”

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

Izsludināts iepirkums IT kompetences centra projekta individuālajā pētījumā 1.9 „Vairāku vienlaicīgu mērījumu datu agregācija, korelācijas analīze un ekstrapolācija reālā laikā: modeļa izstrāde un pilotēšana”, ko īsteno SIA „Lattelecom”.

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

Izsludināts iepirkums IT kompetences centra projekta individuālajā pētījumā 2.2 „Viedu daudzvalodu e-mācību materiālu veidošanas metožu un algoritmu izstrāde”, ko īsteno AS „Datorzinību centrs”.