Category Archives: Uncategorized

Projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes

IT kompetences centra projekts „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” piedalīsies Ekonomikas ministrijas organizētajā konferencē INTER – COMP – INNO.

Šā gada 18. oktobrī Ekonomikas ministrija aicina inovāciju ekosistēmas pārstāvjus, kurus interesē uzņēmumu, publiskā sektora un zinātnisko institūciju sadarbības veicināšanas iespējas uz konferenci INTER-COMP-INNO uzņēmumu konkurētspējas, inovāciju un internacionalizācijas veicināšanai. Konferencē IT kompetences centru pārstāvēs SIA Tilde ar pētījumu “Runas automātiskās pazīšanas un sintēzes tehnoloģiju profesionālie lietojumi” un SIA Squalio cloud consulting ar pētījumu “Dziļo neironu tīklu metode auto transporta numura zīmju lokalizācijas un klasifikācijas precizitātes uzlabošanai”.

Augustā ir pabeigts SIA Cube Systems pētījums Nr. 1.7 “Objekta pozīcijas noteikšana zināmā trajektorijā, kur nav pieejams uzticams GPS signāls”, kura mērķis bija objekta pozīcijas noteikšana zināmā trajektorijā, kur nav pieejams uzticams GPS signāls. Pētījumā tika izstrādāts algoritms, ar kuru var noteikt objekta atrašanās vietu pirms tam nomērītā trajektorijā, izmantojot vidēji zemas cenas akselerometra un citu sensoru mērījumus un laika atskaiti, objektam sākot kustēties.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.

Nozares pētījuma 1.20 rezultāti

Nozares pētījumu 1.20 “Interneta lietotāju uzvedības analīzes rīks” 2013.gadā SIA “IT kompetences centrs” īstenoja sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, SIA “Lursoft IT” un SIA “NIHOL.EU”.

Pētījuma mērķis paredzēja rūpnieciska pētījuma un eksperimentālās izstrādes rezultātā radīt algoritmu un sistēmas prototipu „Interneta lietotāju uzvedības analīzes rīks”, kas nodrošinās iespēju precīzi izmērīt un analizēt interneta lietotāju uzvedību, iegūt apstrādātus datus drošā vidē un nodrošināt iespēju apstrādāt visa veida datu bāzes, kā arī konstruēt nepieciešamās atskaites no pieejamajiem datiem.

Pētījuma laikā sagatavoti sekojoši ziņojumi: prasību izpēte,prototipa projektējums,prototipa izstrāde, prototips (Interneta lietotāju uzvedības analīzes rīka datu bāze un Interneta lietotāju uzvedības analīzes rīks).

Tāpat pētījuma laikā iegūtu ārpakalpojumu nodevumi jeb:

  • Pētījums par Interneta lietotāju uzvedības datu savākšanas un analīzes principu izmantošanu, tehnisko risinājumu
  • Prototipa ērtuma, ergonomijas un pārskatāmības testēšana
  • Prototipa lietojamības apraksts

Dokumenti ievietoti lejupielādei Lursoft mājas lapā: https://www.lursoft.lv/lv/petijums-1-20

Individuālā pētījuma 1.1 rezultātu publikācijas

Individuālā pētījuma 1.1 “Servisu konfigurācijas pārvaldības tehnoloģijas” sākotnējie rezultāti iesniegti starptautiskajā konferencē CAiSE 2014, kas 2014. gada jūnijā notiks Grieķijā. Raksta “XMI usage for Statistics and Change Management” autores ir pētījuma īstenošanā iesaistītās Rīgas Tehniskās universitātes pētnieces Ērika Asniņa, Māra Pudāne un Marika Svīķe.

Individuālo pētījumu 1.1 “Servisu konfigurācijas pārvaldības tehnoloģijas” īsteno SIA “FMS” sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti. Pētījuma mērķis ir iegūt jaunus risinājumus efektīvākai servisu konfigurācijas pārvaldībai informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības vajadzībām, tādējādi paaugstinot IKT produktu un pakalpojumu ilgtspēju. Pētījumu plānots pabeigt 2014.gada martā.

ITKC pētījumu aktualitātes

Projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros 2013.gada jūlijā uzsākti jauni pētījumi – SIA „FMS” individuālais pētījums „Servisu konfigurācijas pārvaldības tehnoloģijas” un SIA „Lattelecom” individuālais pētījums „Vairāku vienlaicīgu mērījumu datu agregācija, korelācijas analīze un ekstrapolācija reālā laikā: modeļa izstrāde un pilotēšana”.

Tostarp pirmais pētījums – SIA „FMS” individuālais pētījums „Servisu konfigurācijas pārvaldības pilnveidojumu izpēte” – 2013.gada jūnijā jau pabeigts.

2013.gada augustā apstiprināts projekta 3.starpposma pārskats par projekta aktivitātēm un izmaksām laika posmā no 2012.gada novembra līdz 2013.gada martam par kopējo attiecināmo izmaksu summu 449 489,90 LVL, ļaujot saņemt IT kompetences centram un pētījumu īstenošanā iesaistītajiem sadarbības partneriem 292 045,94 LVL grantu. Pārskats par 2013.gada otro ceturksni iesniegts un atrodas precizēšanas posmā.

Sasniedzot pirmos rezultātus rūpniecisko pētījumu aktivitātēs, arvien biežāk pētnieki prezentē rezultātus konferencēs vai publikācijās. Nozares pētījuma 1.19 „Starpnozaru mobilo aplikāciju un viedkaršu tīmekļa servisu vadības sistēmas modeļa un prototipa izstrāde” pētnieks Gatis Vītols pirmos rezultātus prezentēja Francijā, konferencē ICEIS 2013, Enterprise Information Systems. Konferencē prezentēti pētījuma 1.19. veikšanas gaitā iegūtie rezultāti par hibrīdo mobilo lietojumu izstrādes un noformēšanas ietvaru izvēli starpnozaru mobilo un viedkaršu lietojumu izstrādei. Pētījuma 2.7 „Teksta automātiskas datorlingvistikas analīzes pētījums jauna informācijas arhīva produkta izstrādē”, ko īsteno SIA „LETA” sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu, rezultāti automātiskās sintakses analīzes jomā prezentēti ziemeļvalstu valodas tehnoloģiju konferencei Nodalida 2013. Konferencēs prezentēti arī citu pētījumu rezultāti.

SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

Ziņas sagatavoja:               

SIA „IT kompetences centrs” valdes priekšsēdētāja Signe Bāliņa

e-pasts: signe.balina@itkc.lv