Category Archives: Iepirkumi

‘cat=5’

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

SIA „IT kompetences centrs” informē, ka ir uzsākta iepirkuma procedūra par  projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/003 “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” vadības pakalpojumu nodrošināšanu.

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar 2017. gada 28. februāra MK noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Ar iepirkuma noteikumiem un nepieciešamajiem dokumentiem var iepazīties Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

Piedāvājums jāiesniedz SIA “IT kompetences centrs” līdz 2019. gada 15.maija plkst. 17:00.

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

SIA „Lattelecom”, kas īsteno SIA „IT kompetences centrs” projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” (finansēšanas līgums Nr. 1.2.1.1/16/A/007) individuālo pētījumu 1.13 “Datu savākšanas, analīzes un datu agregācijas modeļa izveide industriālo objektu un ar to saistīto iekārtu energosistēmas vadības sistēmai”, izsludinājis iepirkumu – Elektroenerģijas siltuma sistēmu un IT sistēmu pētnieku resursu iepirkums, ieskaitot laboratorijas resursu nomu.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 28.02.2017. MK noteikumiem Nr. 104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Konkursa dokumentāciju var lejupielādēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā vai saņemt sazinoties ar Mārci Dzeni, Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011 no  23.05.2018. līdz 13.06.2018 no plkst. 10:00 līdz 17:00.

Piedāvājums jāiesniedz SIA “Lattelecom”, Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011 vai elektroniski parakstītā dokumentā jānosūtu uz e-pasta adresi: Marcis.Dzenis@lattelecom.lv un Modris.Skulte@lattelecom.lv līdz 2018. gada 14.jūnijam plkst. 12:00.

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

SIA „Lattelecom”, kas īsteno SIA „IT kompetences centrs” projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” (finansēšanas līgums Nr. 1.2.1.1/16/A/007) individuālo pētījumu 1.13 “Datu savākšanas, analīzes un datu agregācijas modeļa izveide industriālo objektu un ar to saistīto iekārtu energosistēmas vadības sistēmai”, izsludinājis iepirkumu – Datorzinātnieku iepirkums vadības algoritmu izstrādei, ieskaitot atbilstošu Datu centra resursu nomu.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 04.06.2013. MK noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem”.

Konkursa dokumentāciju var lejupielādēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā vai saņemt sazinoties ar Māri Veģeri, Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011 no  23.02.2017. līdz 09.03.2017 no plkst. 10:00 līdz 17:00.

Piedāvājums jāiesniedz SIA “Lattelecom”, Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011 vai jāiesniedz elektroniski parakstītā dokumentā un jānosūta uz e-pasta adresēm maris.vegeris@lattelecom.lv un modris.skulte@lattelecom.lv līdz 2017. gada 10.martam plkst. 12:00.

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

SIA „Lattelecom”, kas īsteno SIA „IT kompetences centrs” projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” (finansēšanas līgums Nr. 1.2.1.1/16/A/007) individuālo pētījumu 1.13 “Datu savākšanas, analīzes un datu agregācijas modeļa izveide industriālo objektu un ar to saistīto iekārtu energosistēmas vadības sistēmai”, izsludinājis iepirkumu – Elektroenerģijas un siltuma sistēmu zinātnieku iepirkums, ieskaitot laboratorijas resursu nomu.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 04.06.2013. MK noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem”.

Konkursa dokumentāciju var lejupielādēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā vai saņemt sazinoties ar Māri Veģeri, Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011 no  09.12.2016. līdz 28.12.2016 no plkst. 10:00 līdz 17:00.

Piedāvājums jāiesniedz SIA “Lattelecom”, Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011 līdz 2016. gada 29.decembrim plkst. 12:00.

lv_id_eu_logo_ansamblis_eraf_rgb