Category Archives: Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas

‘cat=7’

Pētījuma 1.5 publikācijas

SIA “ABC software” pētījums Nr. 1.5 “Informācijas sistēmu lietotāju aizdomīgu darbību identifikācijas metodes adoptācija reālajai videi pietuvinātiem apstākļiem” īstenots no 2016. gada septembra līdz 2017. gada martam.

Pētījumā tika turpināts izstrādāt un pilnveidot aizdomīgu darbību identifikācijas (ADI) metodi (uz projekta iesniegšanas brīdi metodes izpētes gatavība atbilst TRL4 līmeni) , kas nodrošinās elektroniskas informācijas aizsardzību pret tās nesankcionētu lietošanu no sistēmas autorizēto lietotāju puses. Veikts rūpnieciskais pētījums un eksperimentālā izstrāde, lai atbilstošos tehnoloģiskos komponentus varētu pārcelt no laboratorijas vides uz mākslīgi veidoto vidi, kas pietuvināta reāliem apstākļiem un veikt integrāciju ar atbalsta elementiem.

Pētījuma laikā sagatavoti zinātniskie raksti:

  • Pavel Osipov, Jurijs Cizovs, Vitalijs Zabinako. DISTRIBUTED PROFILE OF TYPICAL USER BEHAVIOR IN A MULTI-SYSTEM ENVIRONMENT. New Challenges of Economic and Business Development – 2017. pp 377-386. Ar materiālu var iepazīties šeit.
  • P. A. Osipova, L. Ya. Aleksejevaa, A. N. Borisova, Yu. A. Chizhovb, T. P. Zmanovskaa, V. M. Zabiniakob. Implementation and Operation Aspects of a System for Detecting Abnormally Level of user Activity. ISSN 0146-4116, Automatic Control and Computer Sciences, 2017, Vol. 51, No. 6, pp. 417–425.

Plašāku informāciju par pētījumu un tā rezultātiem sniegs:

SIA “ABC software” pārstāvis Vitālijs Zabiņako

Tallinas iela 51a, Rīga, LV- 1012
Tālr. +371 67082600
e-pasts: abcsoftware@abcsoftware.lv

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.

Pētījuma 1.14 publikācijas

SIA “Lursoft IT” pētījums Nr. 1.14 “Datu apstrādes algoritmu plūsmas optimizācijas modeļa izstrāde politiski nozīmīgu personu identificēšanai” sadarbībā ar  Rīgas Tehnisko universitāti tiek īstenots no 2016. gada oktobra līdz 2017. gada decembrim.

Projekta mērķis ir izstrādāt datu apstrādes algoritmu plūsmas optimizācijas modeli un testu prototipu, lai nodrošinātu izmantoto datu avotu augstāku ticamību. Projekta gaitā, izmantojot statistiskos, matemātisko modeļus un mākslīgo intelektu, noskaidrot kādus algoritmus un kādā secībā jāpielieto, lai, apstrādājot datus, iegūtu augstāku to ticamību un varētu veikt politiski nozīmīgu personu, to ģimenes locekļu un ar tām cieši saistītu personu (turpmāk PNP) noteikšanu. Projekta rezultātā, izvērtējot dažādas datu validācijas metodes, tiktu nodrošināta algoritmu plūsmas optimizācijas modeļa izstrādi, kas nodrošinātu validētu datu (datu kopu) apstrādi un sekmētu kvalitatīvu datu izguvi un izmantošanu.

Pētījuma laikā sagatavoti zinātniskie raksti:

  • Zane Miltina, Arnis Stasko, Ingars Erins, Janis Grundspenkis, Marite Kirikova, Kebers, 2017. Model for Identification of Politically Exposed Persons. Perspectives in Business Informatics Research pp 133-147. Ar materiālu var iepazīties šeit.
  • Katrina Kronberga, Marite Kirikova, Daiga Kiopa, 2017. Navigating in the Land of Data Analytics. Perspectives in Business Informatics Research pp 125-132. Ar materiālu var iepazīties šeit.

Plašāku informāciju par pētījumu un tā rezultātiem sniegs:

SIA “Lursoft IT” pārstāve Daiga Kiopa

Matīsa iela 8, Rīga, LV- 1004
Tālr. +371 67844300
e-pasts: info@lursoft.lv

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.

Pētījuma 1.10 publikācija

SIA “DIVI grupa” pētījums Nr. 1.10 “Nerelāciju datu noliktavas izstrādes tehnoloģija” sadarbībā ar Latvijas Universitāti tiek īstenots no 2016. gada decembra līdz 2017. gada novembrim.

Pētniecības projekta mērķis ir izveidot plašam lietotāju lokam pieejamu datu noliktavu tehnoloģiju, kas balstīta uz inovatīvām datu apstrādes tehnoloģijām, tomēr ir vienkārša lietošanā un izdevīga no izmaksu viedokļa. Pētījuma ietvaros tiks pētīts datu noliktavu domēns, apzināti komerciālie un brīvpieejas datu noliktavu risinājumi, veidots nerelāciju datu noliktavas tehnoloģijas prasību ietvars, kā arī sakomplektēts tehnoloģijas prototips, kuru, pēc aprobācijas un uzlabošanas fāzēm, ar laiku būtu iespējams izmantot mazo un vidējo uzņēmumu datu noliktavas izveides projektos.

Pētījuma laikā sagatavots zinātniskais raksts:

  • Zane Bičevska, Ivo Odītis Towards NoSQL-based Data Warehouse Solutions Models, (2016) Procedia Computer Science, 104, pp. 104-111. Raksts ir indeksēts SCOPUS datubāzē. Ar materiālu var iepazīties šeit.

Plašāku informāciju par pētījumu un tā rezultātiem sniegs:

SIA “DIVI grupa” pārstāvis Ivo Odītis

Avotu iela 40-34, Rīga, LV-1009
Tālr. +371 67291020
e-pasts: info@di.lv

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.

Pētījuma 1.8 publikācija

SIA “DIVI grupa” pētījums Nr. 1.8 “Datu kvalitātes pārvaldība ar izpildāmiem biznesa procesu modeļiem” sadarbībā ar Latvijas Universitāti tiek īstenots no 2016. gada oktobra līdz 2018. gada jūnijam.

Pētījuma ideja ir izveidot domēna specifisku pieeju un rīkus, lai informācijas sistēmās būtu iespējams automatizēti identificēt datu kvalitātes problēmas un sniegt lietotājiem atbalstu problēmu novēršanā. Piedāvātais risinājums paredz grafiskas un automātiski izpildāmas domēna specifiskas valodas un tās lietošanas atbalsta rīku izstrādi, kas nodrošinās elastīgu datu kvalitātes prasību formalizāciju un izpildi.

Pētījuma laikā sagatavots zinātniskais raksts:

  • Jānis Bičevskis, Zane Bičevska, Ģirts Karnītis Executable Data Quality Models, (2016) Procedia Computer Science, 104, pp. 138-145. Raksts ir indeksēts SCOPUS datubāzē. Ar materiālu var iepazīties šeit.

Plašāku informāciju par pētījumu un tā rezultātiem sniegs:

SIA “DIVI grupa” pārstāve Zane Bičevska

Avotu iela 40-34, Rīga, LV-1009
Tālr. +371 67291020
e-pasts: info@di.lv

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.