Category Archives: Aktualitātes

‘cat=4’

Aicinam piedalīties tiešsaistes konferencē “FF 314: Kompetences centri. Inovācijas izaugsmei un eksportam”

Latvijas 8 nozaru kompetences centri sadarbībā ar Ekonomikas ministriju aicina piedalīties tiešsaistes konferencē “FF 314: Kompetences centri. Inovācijas izaugsmei un eksportam”, kurā īsi un kodolīgi 314 sekunžu uzrunās inovatīvi uzņēmumi dalīsies pieredzē, panākumu atslēgās un sasniegtajos rezultātos jaunu produktu un tehnoloģiju radīšanā, kā arī pētniecības un attīstības procesa aizkulisēs. Konferenci tiešraidē varēs vērot 25. februārī no plkst. 10:00 mājaslapā www.ff314.lv.

COVID-19 ir kardināli mainījis ikdienu, biznesu un ekonomiskās iespējas. Ir skaidrs, ka pasaule pēc pandēmijas nebūs tāda, kāda tā bija iepriekš. Pārmaiņas un inovācijas būs tās, kas noteiks mūsu jauno pozīciju globālajā tirgū. Eiropas Komisija, Latvijas Banka un valsts pārvalde ir atkārtoti uzsvērušas, cik būtiski ir attīstīties un mainīties.

FF 314: Kompetences centri. Inovācijas izaugsmei un eksportam mērķis ir demonstrēt kompetenču centrus kā nozīmīgu ekosistēmas daļu, kas veicina inovācijas, starpnozaru sadarbību un sinerģiju starp industriju un zinātni, kā arī stimulē augstas pievienotās vērtības produktu un tehnoloģiju attīstīšanu. FF 314 (no angļu valodas – “Fast Forward”) izcels praktiskos piemērus, sasniegumus, kā arī fizisko, digitālo un dabaszinātņu pasauļu sadarbības rezultātus. 8 nozares 4 sesijās un vairāk nekā 20 stāstu laikā radīs atbildes uz jautājumiem:

 • Kādi soļi veicami, lai atrastu tehnoloģiskās attīstības potenciālu?
 • Kā nepieķerties pirmajai idejai?
 • Kāpēc nezināt, kur nonāksi, arī ir labi?
 • Kā pelnīt no ieguldījumiem inovācijās?
 • Kā uzņēmējam veidot abpusēji izdevīgu sadarbību ar zinātniekiem?
 • Kā piesaistīt starptautiska līmeņa partnerus?
 • Kā veidot abpusēji izdevīgu nozaru sadarbību kopīgu ideju realizēšanā?
 • Kā zaļo risinājumu ieviešana var samazināt manas izmaksas?
 • Kā pozicionēt savu zaļo risinājumu tirgū?

Konferenci atklās Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. Pieredzes stāstos dalīsies tādi uzņēmumi kā AS “Madara Cosmetics”, SIA “Pharmidea”, AS “Balticovo”, SIA ”Tilde”, AS “SAF Tehnika”, AS “Grindeks”, SIA “Kinetic Nail Systems”, SIA “Karavela” un citi.

Konference tiek organizēta pasākuma “1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros, 4. kārta” ietvaros: projekti Nr. 1.2.1.1/18/A/001, Nr. 1.2.1.1/18/A/002, Nr. 1.2.1.1/18/A/003, Nr. 1.2.1.1/18/A/004, Nr. 1.2.1.1/18/A/005, Nr. 1.2.1.1/18/A/006, Nr. 1.2.1.1/18/A/007 un Nr. 1.2.1.1/18/A/008.

 

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2020. gada nogalē

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projektā 2020. gada pēdējā ceturksnī tiek turpināta visu apstiprināto pētījumu īstenošana. Sagatavots un iesniegts sestais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti. Sākoties atkārtotam Covid-19 vilnim, sanāksmes notikušas pilnībā attālināti. Valstī izsludinātā ārkārtas situācija pētījumu īstenošanu kopumā nav būtiski ietekmējusi.

Šajā ceturksnī pabeigta četru pētījumu īstenošana:

 • SIA “ZZ dats” pētījums Nr. 1.1 “Analītiskas datu noliktavas projektēšanas ietvars e-pārvaldei”. Sīkāku informāciju skat. šeit.
 • SIA “ABC Software” pētījums Nr. 1.8 “Netipisko darbību noteikšana, piemērojot daļēji uzraudzītu apmācības (semi-supervised) pieeju klašu nelīdzsvarotā vidē”. Sīkāku informāciju skat. šeit.
 • SIA “Lursoft IT” un Rīgas Tehniskās universitātes pētījums Nr. 1.9 “Prototipa izveide kontroles dienestu un finanšu regulatoru pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī privātā sektora klientu portfeļu pārvaldībai”. Sīkāku informāciju skat. šeit.
 • SIA “Tilde” un SIA “Merhels Revidenti Konsultanti” starpnozaru pētījums Nr. 2.6 “Mākslīgā intelekta metožu izpēte un kompleksu sistēmu veidošana uzņēmumu grāmatvedības uzskaites procesu automatizācijai un lēmumu modelēšanai”. Sīkāku informāciju skat. šeit.

Decembrī plānots pabeigt šādus pētījumus:

 • SIA “DIVI grupa” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.7 “Biznesa procesu modeļu lietojums pilnai informācijas sistēmas funkcionalitātes testēšanai” uzsākts 2019. gada jūnijā. Pašlaik norisinās noslēdzošās pētījuma aktivitātes “Prototipa aprobācija” īstenošana.
 • SIA “LETA” un Latvijas Universitātes matemātikas un informātikas institūta pētījums Nr. 2.4 “Semantiski strukturētas informācijas izguves platforma liela apjoma latviešu valodas ziņu arhīva apstrādei” uzsākts 2019. gada jūnijā. Pašlaik norisinās noslēdzošās pētījuma aktivitātes “Sistēmas prototipu izstrāde ziņu arhīva apstrādes un mediju monitoringa lietojumiem” īstenošana.

Īstenoto pētījumu aktualitātes:

 • AS “RIX Technologies” pētījums Nr. 1.2 “Lietotāju atbalsta viedais asistents” uzsākts 2019. gada septembrī; 2020. gada pēdējā ceturksnī turpinās eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Lietotāju atbalsta viedā asistenta prototipa specificēšana un izstrāde”.
 • SIA “Mobilly” pētījums Nr. 1.3 “Uz dokumentu vadības sistēmas bāzēta finanšu analīzes rīka izstrādes izpēte un prototipēšana” uzsākts 2019. gada jūlijā. gada ceturtajā ceturksnī tiek turpināta eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Trīskāršā spējuma biznesa paradigmas modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcija” īstenošana.
 • SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “T2T” pētījums Nr. 1.4 “Uz viedām tehnoloģijām balstīta modulāra Personāla pārvaldības risinājuma (PPR) izstrāde” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada pēdējā ceturksnī tiek turpināta rūpnieciskā pētījuma trešā aktivitāte “Viedo tehnoloģiju pielietojums moderno personāla pārvaldības pieeju nodrošināšanai” un eksperimentālās izstrādes aktivitāte “PPR prototipa izveide”.
 • SIA “Datorzinību centrs” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.5 “Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada ceturtajā ceturksnī tiek turpināta otrās rūpnieciskā pētījuma aktivitātes “Pētniecības atbalsta modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcijas izveide” un eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Pētniecības atbalsta rīka prototipa izveide un validācija” īstenošana.
 • SIA “DIVI grupa” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.6 “Laiksakritības analīze biznesa procesu modeļos” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada nogalē tiek turpināta eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Prototipa izstrāde” īstenošana.
 • SIA “ABC Software” pētījums Nr. 1.11 “IT sistēmu lietotāju uzvedības analīze un realizēto biznesa procesu efektivitātes uzlabošana, izmantojot AI/MLtiek uzsākts 2020. gada septembrī. 2020. gada ceturtajā ceturksnī turpinās rūpnieciskā pētījuma aktivitātes “IT sistēmu lietotāju uzvedības analīzes un efektivitātes noteikšanas algoritma tehnoloģisko komponentu izveide un to validācija laboratorijas vidē” īstenošana.
 • SIA “WeAreDots” un SIA ZTF “Lāsma” pētījums Nr. 1.12 “Multiobjektu detektēšana un izsekošana transportlīdzekļu satiksmes novērošanai: 3D-LiDAR un kameras datu apvienošana” uzsākts 2020. gada aprīlī. 2020. gada pēdējā ceturksnī uzsākta rūpnieciskā pētījuma otrā aktivitāte “Multiobjektu detektēšanas un izsekošanas konceptuālais modelis”, un turpinās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “LiDAR tipa skeneru darbības uzsākšana” īstenošana.
 • SIA “DATI group” pētījums Nr. 1.13 “Resurstaupīgi skaitļošanas uzdevumu optimizācijas risinājumi” uzsākts 2020. gada februārī. Ceturtajā ceturksnī turpinās trešās aktivitātes “Optimizācijas platformas projektēšana” īstenošana.
 • SIA “Tilde” pētījums Nr. 2.2 “Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošana” uzsākts 2019. gada aprīlī. 2020. gada pēdējā ceturksnī pabeigta rūpnieciskā pētījuma trešā aktivitāte “Pētījums par neirontulkošanas sistēmu pielāgošanu runas tulkošanas problēmu risināšanai”, turpinās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošanas risinājuma prototips” īstenošana.
 • SIA “Tilde” pētījums Nr. 2.3 “Neironu tīklu mašīnmācīšanās metodes virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijai” uzsākts 2019. gada aprīlī. 2020. gada ceturtajā ceturksnī turpinās trešās rūpnieciskā pētījuma aktivitātes “Dialogu scenāriju mašīnmācīšanās no audio sarunām” un eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijas prototips” īstenošana.
 • SIA “Datorzinību centrs” pētījums Nr. 2.5 “E-mācību objektu veidošanas, migrācijas un lietošanas sadarbspējas nodrošināšana mākoņdatošanas infrastruktūrā” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada pēdējā ceturksnī turpinās pētījumu noslēdzošās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “E-mācību satura izveides un migrācijas rīku prototipu izveide un validācija mākoņpakalpojumu vidē” īstenošana.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

 

Pētījuma 2.6 publikācijas


SIA “Tilde” un SIA “Merhels Revidenti Konsultanti” starpnozaru pētījums Nr. 2.6 “Mākslīgā intelekta metožu izpēte un kompleksu sistēmu veidošana uzņēmumu grāmatvedības uzskaites procesu automatizācijai un lēmumu modelēšanai” tika īstenots no 2019. gada maija līdz 2020. gada septembrim.

Pētījums īstenots ar mērķi izpētīt jaunu mākslīgā intelekta metožu pielietojumu grāmatvedības procesu automatizēšanai un uzņēmuma darbības rādītāju analīzei un prognozēšanai. Pētījumā gaitā tika izvirzīti divi izpētes virzieni – kreditoru rēķinu grāmatošanas automatizēšana un debitoru rēķinu faktiskās apmaksas termiņa prognozēšana. Pētījuma noslēgumā tika izveidoti divi programmatūras prototipi, kas ļauj iegūtās metodes pārbaudīt praksē. Iegūtās metodes ir plānots izmantot sistēmā Tildes Jumis, lai atvieglotu un automatizētu grāmatvežu rutīnas darbus. Iegūtajam risinājumam ir augsts eksporta potenciāls, jo, lai gan grāmatvedības nianses dažādās valstīs atšķiras, tas risina vienu no grāmatvedības pamatproblēmām – kreditoru rēķinu klasificēšanu. Iegūtās metodes arī ļauj šo risinājumu lokalizēt citos tirgos, apmācot modeļus ar noteiktās valsts vai reģiona datu kopām.

Pētījuma gaitā sagatavoti zinātniskie raksti:

Beļskis, Z., Zirne, M., Pinnis, M. Features and Methods for Automatic Posting Account Classification. Skat. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-57672-1_6

Beļskis, Z., Zirne, M., Slaidiņš, V., Pinnis, M. Natural Language Based Posting Account Classfication.

Kontaktpersona:
SIA Tilde biznesa attīstības vadītājs Viesturs Slaidiņš
Vienības gatve 75A, Rīga, LV-1004
E-pasts: tilde@tilde.lv; Viesturs.slaidins@tilde.lv

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

Pētījuma 1.9 publikācijas

SIA “Lursoft IT” un Rīgas Tehniskās universitātes pētījums Nr. 1.9 “Prototipa izveide kontroles dienestu un finanšu regulatoru pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī privātā sektora klientu portfeļu pārvaldībai” tika īstenots no 2019. gada maija līdz 2020. gada novembrim.

Pētījuma ietvaros sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti tika izveidots prototips  uzraugošo iestāžu pienākumu izpildes nodrošināšanai un privātā sektora klientu portfeļa pārvaldībai. Prototips, izmantojot projekta gaitā izveidoto modeli, nodrošina Latvijas uzņēmumu risku analīzi, uzņēmumu klasificēšanu. Modelī tiek izmantotas  mašīnmācīšanās metodes. Izstrādātajam modelim ir tādas funkcionālās iespējas, kas nodrošina tā attīstību, modifikāciju atbilstoši tirgus nepieciešamībai (piemēram, jaunu parametru, kritēriju izvēle) u.tml., tādējādi nodrošinot ilgtermiņā dzīvotspējīga modeļa izmantošanu.

Pētījuma rezultāti ir publicēti divos zinātniskos rakstos:

Kontaktpersona:
SIA Lursoft IT valdes locekle Daiga Kiopa
Matīsa iela 8, Rīga, LV-1001
Tel.: 29169649
E-pasts: info@lursoft.lv

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.