Noslēgusies pētījuma Nr. 1.2 īstenošana

AS “RIX Technologies” pētījums Nr. 1.2  “Lietotāju atbalsta viedais asistents” tika īstenots no 2019. gada septembra līdz 2021. gada maijam.

Pētījuma mērķis bija izveidot un aprobēt apmācāmu lietotāja atbalsta viedā Asistenta modeli. Modelim ir jānodrošina elastīga sadarbība starp procesā iesaistītajām trim pusēm (lietotāju, atbalsta darbinieku un datorizētu asistentu), kuras rezultātā asistents pakāpeniski apgūst, kā atbildēt uz lietotāja biežāk uzdotajiem jautājumiem. Ja Asistenta atbildes lietotājam nepalīdz, tad lietotāja jautājumu var novirzīt atbalsta darbiniekiem. Atbalsta darbinieki iegūst iespēju izmantot Asistenta zināšanu krātuvi komunikācijā ar lietotāju, kā arī iespēju izmantot komunikācijā iegūto informāciju, lai papildinātu un uzlabotu zināšanu krātuvi..

Pētījuma ietvaros izstrādātais Asistenta prototips tika aprobēts piecās iestādēs. Asistenta ieviešana palīdzēs IT produkta lietotāju apmācības būtisku daļu pārnest no klātienes formas (lietotāju klātienes kursi ar produkta piegādātāja speciālistu piedalīšanos) uz tiešsaistes aktivitātēm, ļaujot lietotājiem iegūt nepieciešamo informāciju brīdī, kad tā ir vajadzīga.

Pētījuma laikā sagatavotie un publicētie zinātniskie raksti:

  • Juris Rats, Inguna Pede. Structuring and Controlling the Knowledge for the Software User Support Baltic Journal of Modern Computing, 9 (2021), No.2.
  • Juris Rats, Inguna Pede. Using a Context Based Knowledge for Software Product User Support. 61st International Scientific Conference on Information Technology and Management Science of Riga Technical University, ITMS 2020 – Proceedings, 2020.

 

Kontaktpersona:

AS “RIX Technologies” pētījuma vadošais pētnieks: Juris Rāts

Blaumaņa iela 5a-3, Rīga, LV-1011

Tel.: 67142990

juris.rats@rixtech.lv