Noslēdzies pētījums Nr.2.4

SIA “LETA” pētījums Nr. 2.4 “Semantiski strukturētas informācijas izguves platforma liela apjoma latviešu valodas ziņu arhīva apstrādei” tika īstenots no 2019. gada jūnija līdz 2020. gada decembrim.

Pētījums izstrādāts sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu un tā mērķis bija būtiski attīstīt latviešu valodas teksta sapratnes tehnoloģijas ziņu arhīva apstrādes un mediju monitoringa vajadzībām.

Projekta laikā ir izstrādāts un novērtēts mākslīgā intelekta sistēmas prototips strukturētas informācijas – faktu (piemēram, uzņēmuma nosaukums, apgrozījums, amatpersonas) – automatizētai izguvei, apkopošanai un analīzei no apjomīgiem un daudzveidīgiem patvaļīga teksta avotiem, tādiem kā LETA ziņu arhīva.

Pētījuma laikā sagatavotie un publicētie zinātniskie raksti:

  1. Uldis Bojārs, Roberts Darģis, Uldis Lavrinovičs, Pēteris Paikens, “LinkedSaeima: a Linked Open Dataset of Latvia’s Parliamentary Debates” publikācija Semantics-2019: (Scopus).  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-33220-4_4
  2. Guntis Barzdins, Didzis Gosko, Paulis F. Barzdins, Uldis Lavrinovics, Gints Bernans, Edgars Celms “RDF* Graph Database as Interlingua for the TextWorld Challenge”, sagatavota publikācija CoG-2019 (Scopus) Skat. https://ieee.org/document/8848012
  3. Guntis Barzdins, Didzis Gosko, Karlis Cerans, Oskars F. Barzdins, Arturs Znotins, Paulis F. Barzdins, Normunds Gruzitis, Mikus Grasmanis, Janis Barzdins, Uldis Lavrinovics, Sinty K. Mayer, Intars Students, Edgars Celms, Arturs Sprogis, Gunta Nespore-Berzkalne, Peteris Paikens “Pini Language and PiniTree Ontology Editor: Annotation and Verbalisation for Atomised Journalism”, sagatavota publikācija ESWC-2020: (Scopus) Skat. https://springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-62327-2_6

Kontaktpersona:

SIA LETA atbildīgais par pētniecību Guntis Bārzdiņš,

Satekles iela 2B, Rīga LV-1050

Tel.: 29206943,

E-pasts: guntis.barzdins@lumii.lv