Noslēdzies pētījums Nr. 1.7

SIA “Divi grupa” pētījums Nr. 1.7 “Biznesa procesu modeļu lietojums pilnai informācijas sistēmas funkcionalitātes testēšanai” tika īstenots no 2019. gada jūnija līdz 2020. gada decembrim.

Pētījums izstrādāts sadarbībā ar Latvijas Universitāti un tā mērķis bija pilnveidot testēšanas metodiku, balstoties uz IS biznesa procesu modeļiem, un izveidot atbalsta rīkus metodikas atbalstam. Pētījumā laikā tika sagatavots pārskats par citu autoru pētījumiem, metodoloģijām un rīkiem modeļu bāzētai testēšanai. Īpaša uzmanība tika veltīta nozarei specifisku izpildāmu modeļu izveidei. Ir izstrādāta domēnu specifiska valoda (DSL) biznesa procesu aprakstīšanai, kas vienlaicīgi kalpo gan par izveidotās sistēmas specifikāciju programmētājiem, gan par testēšanas modeli testu kopai. Pētījumā izstrādāts prototips, kas ļauj praksē pārbaudīt piedāvātās metodoloģijas pielietojamību. Nodrošināta prototipa aprobācija divos projektos, fiksējot atklāto kļūdu cēloņus un statistiku.

Pētījuma laikā sagatavotie un publicētie zinātniskie raksti:

  1. Nikiforova, A., Bicevskis, J., Bicevska, Z., Oditis, I. (2020). Data Quality Model-based Testing of Information Systems: the Use-case of E-scooters. The 7th IEEE International Conference on Internet of Things: Systems, Management and Security (IoTSMS 2020) – nominēts labākā darba balvai konferencē IoTSMS 2020, Parīzē
  2. Bicevskis, J., Bicevska, Z., Nikiforova, A., Oditis, I. (2020). Data Quality Model-based Testing of Information System – ir ieguvis ISM2020 (FedCSIS2020 ietvaros) – labāka raksta balva konferencē Sofijā (Scopus). Rakstu skaitīt šeit.
  3. Nikiforova, A., & Bicevskis, J. (2020). Towards a Business Process Model-based Testing of Information Systems Functionality. In ICEIS (2) (pp. 322-329) (Scopus). Rakstu skatīt šeit.
  4. Bicevskis, J., Bicevska, Z., Nikiforova, A., & Oditis, I. (2019, September). Towards Data Quality Runtime Verification. In 2019 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS) (pp. 639-643). IEEE (Scopus)
  5. Nikiforova, A., Bicevskis, J., Bicevska, Z., Oditis, I. Data Quality Model-based Testing of Information Systems: Two-level Testing of the Insurance policy system – sagatavots FedCSIS2020 paplašinātais raksts.

 

Kontaktpersona:

SIA “DIVI grupa” pētījuma koordinators/vadītājs: Zane Bičevska

Avotu iela 40A-33,
Rīga, LV – 1009

Tel.: 67291020

E-pasts: zane.bicevska@di.lv