Monthly Archives: 24.03.2021.

IT kompetences centrs – Tilts starp nozari un pētniekiem

Kādas ir jaunākās pētniecības idejas, ko attīsta Latvijas IT nozares uzņēmumi? Kādas ir karjeras iespējas pētniekam akadēmiskajā un biznesa vidē? Kādi ir lielākie izaicinājumi un lielākais gandarījums? Atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem meklēsim diskusijā, ko vadīs IT kompetences centra vadītāja prof. Signe Bāliņa.

Diskusijas viesi: RTU profesors, vadošais pētnieks Agris Ņikitenko; SIA “DIVI grupa” pētījuma vadītāja Zane Bičevska; SIA “ABC Software” vadošais pētnieks Jurijs Korņijenko.

Kad? Tiekamies 26. martā, tiešraides sākums plkst. 16.00

Vēro pasākuma tiešraidi šeit:  https://eprasmes.lv/tiesraides/

Pasākumu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds projekta “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs”, id. Nr. 1.2.1.1/18/A/003, ietvaros.

 

 

Noslēdzies pētījums Nr.2.4

SIA “LETA” pētījums Nr. 2.4 “Semantiski strukturētas informācijas izguves platforma liela apjoma latviešu valodas ziņu arhīva apstrādei” tika īstenots no 2019. gada jūnija līdz 2020. gada decembrim.

Pētījums izstrādāts sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu un tā mērķis bija būtiski attīstīt latviešu valodas teksta sapratnes tehnoloģijas ziņu arhīva apstrādes un mediju monitoringa vajadzībām.

Projekta laikā ir izstrādāts un novērtēts mākslīgā intelekta sistēmas prototips strukturētas informācijas – faktu (piemēram, uzņēmuma nosaukums, apgrozījums, amatpersonas) – automatizētai izguvei, apkopošanai un analīzei no apjomīgiem un daudzveidīgiem patvaļīga teksta avotiem, tādiem kā LETA ziņu arhīva.

Pētījuma laikā sagatavotie un publicētie zinātniskie raksti:

 1. Uldis Bojārs, Roberts Darģis, Uldis Lavrinovičs, Pēteris Paikens, “LinkedSaeima: a Linked Open Dataset of Latvia’s Parliamentary Debates” publikācija Semantics-2019: (Scopus).  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-33220-4_4
 2. Guntis Barzdins, Didzis Gosko, Paulis F. Barzdins, Uldis Lavrinovics, Gints Bernans, Edgars Celms “RDF* Graph Database as Interlingua for the TextWorld Challenge”, sagatavota publikācija CoG-2019 (Scopus) Skat. https://ieee.org/document/8848012
 3. Guntis Barzdins, Didzis Gosko, Karlis Cerans, Oskars F. Barzdins, Arturs Znotins, Paulis F. Barzdins, Normunds Gruzitis, Mikus Grasmanis, Janis Barzdins, Uldis Lavrinovics, Sinty K. Mayer, Intars Students, Edgars Celms, Arturs Sprogis, Gunta Nespore-Berzkalne, Peteris Paikens “Pini Language and PiniTree Ontology Editor: Annotation and Verbalisation for Atomised Journalism”, sagatavota publikācija ESWC-2020: (Scopus) Skat. https://springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-62327-2_6

Kontaktpersona:

SIA LETA atbildīgais par pētniecību Guntis Bārzdiņš,

Satekles iela 2B, Rīga LV-1050

Tel.: 29206943,

E-pasts: guntis.barzdins@lumii.lv

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2021. gada pirmajā ceturksnī

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projektā 2021. gada pirmajā ceturksnī uzsākt piecu jaunu pētījumu īstenošana un tiek turpināta visu iepriekš apstiprināto pētījumu īstenošana. Sagatavots un iesniegts septītais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti. Visas sanāksmes notikušas pilnībā attālināti.

 1. februārī norisinājusies tiešsaistes konference “FF 314: Kompetences centri. Inovācijas izaugsmei un eksportam”, kurā īsi un kodolīgi 314 sekunžu uzrunās pieredzē dalījās arī IT kompetences centra pētījumu īstenotāju SIA “Tilde” un SIA “We Are Dots” pārstāvji.

Decembrī pabeigta divu pētījumu īstenošana:

 • SIA “DIVI grupa” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.7 “Biznesa procesu modeļu lietojums pilnai informācijas sistēmas funkcionalitātes testēšanai”. Sīkāku informāciju skat. šeit.
 • SIA “LETA” un Latvijas Universitātes matemātikas un informātikas institūta pētījums Nr. 2.4 “Semantiski strukturētas informācijas izguves platforma liela apjoma latviešu valodas ziņu arhīva apstrādei”. Sīkāku informāciju skat. šeit.

Martā plānots pabeigt šādus pētījumus:

 • SIA “Tilde” pētījums Nr. 2.2 “Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošana” uzsākts 2019. gada aprīlī. 2021. gada pirmajā ceturksnī plānots pabeigt eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošanas risinājuma prototips” īstenošana.
 • SIA “Tilde” pētījums Nr. 2.3 “Neironu tīklu mašīnmācīšanās metodes virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijai” uzsākts 2019. gada aprīlī. 2020. gada nogalē noslēgusies aktivitātes “Dialogu scenāriju mašīnmācīšanās no audio sarunām” īstenošana un 2021.gada pirmajā ceturksnī plānots pabeigt eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijas prototips” īstenošana.

Īstenoto pētījumu aktualitātes:

 • AS “RIX Technologies” pētījums Nr. 1.2 “Lietotāju atbalsta viedais asistents” uzsākts 2019. gada septembrī; 2021. gada pirmajā ceturksnī noslēgusies eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Lietotāju atbalsta viedā asistenta prototipa specificēšana un izstrāde”. Martā uzsākta eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Lietotāju atbalsta viedā asistenta aprobācija darbā ar dokumentu vadības sistēmas Namejs lietotāju grupu un Namejs atbalsta dienestu” īstenošana, ko paredzēts pabeigt nākošajā ceturksnī.
 • SIA “Mobilly” pētījums Nr. 1.3 “Uz dokumentu vadības sistēmas bāzēta finanšu analīzes rīka izstrādes izpēte un prototipēšana” uzsākts 2019. gada jūlijā. gada pirmajā ceturksnī tiek turpināta eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Trīskāršā spējuma biznesa paradigmas modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcija” īstenošana.
 • SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “Helmes Latvia” pētījums Nr. 1.4 “Uz viedām tehnoloģijām balstīta modulāra Personāla pārvaldības risinājuma (PPR) izstrāde” uzsākts 2019. gada maijā. 2021. gada pirmajā ceturksnī tiek turpināta rūpnieciskā pētījuma trešā aktivitāte “Viedo tehnoloģiju pielietojums moderno personāla pārvaldības pieeju nodrošināšanai” un eksperimentālās izstrādes aktivitāte “PPR prototipa izveide”.
 • SIA “Datorzinību centrs” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.5 “Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai” uzsākts 2019. gada maijā. 2021. gada pirmajā ceturksnī ir noslēgusies otrās rūpnieciskā pētījuma aktivitātes “Pētniecības atbalsta modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcijas izveide” īstenošana un turpinās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Pētniecības atbalsta rīka prototipa izveide un validācija” īstenošana.
 • SIA “DIVI grupa” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.6 “Laiksakritības analīze biznesa procesu modeļos” uzsākts 2019. gada maijā. 2021. gada pirmajā ceturksnī tiek turpināta eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Prototipa izstrāde” īstenošana un uzsākta eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Tehnoloģijas aprobācija” īstenošana.
 • SIA “ABC Software” pētījums Nr. 1.11 “IT sistēmu lietotāju uzvedības analīze un realizēto biznesa procesu efektivitātes uzlabošana, izmantojot AI/MLtiek uzsākts 2020. gada septembrī. 2021. gada pirmajā ceturksnī noslēgusies rūpnieciskā pētījuma aktivitātes “IT sistēmu lietotāju uzvedības analīzes un efektivitātes noteikšanas algoritma tehnoloģisko komponentu izveide un to validācija laboratorijas vidē” īstenošana un uzsākta eksperimentālās izstrādes aktivitātes “IT sistēmu lietotāju uzvedības analīzes un efektivitātes noteikšanas algoritma tehnoloģisko komponentu pārnešana un validācija mākslīgi radītā vidē” īstenošana.
 • SIA “WeAreDots” un SIA ZTF “Lāsma” pētījums Nr. 1.12 “Multiobjektu detektēšana un izsekošana transportlīdzekļu satiksmes novērošanai: 3D-LiDAR un kameras datu apvienošana” uzsākts 2020. gada aprīlī. 2020. gada nogalē noslēgusies eksperimentālās izstrādes aktivitātes “LiDAR tipa skeneru darbības uzsākšana” īstenošana un 2021. gada pirmajā ceturksnī turpinās rūpnieciskā pētījuma aktivitātes “Multiobjektu detektēšanas un izsekošanas konceptuālais modelis” īstenošana.
 • SIA “DATI group” pētījums Nr. 1.13 “Resurstaupīgi skaitļošanas uzdevumu optimizācijas risinājumi” uzsākts 2020. gada februārī. 2021. gada pirmajā ceturksnī noslēgusies rūpnieciskā pētījuma aktivitātes “Optimizācijas platformas projektēšana” īstenošana un uzsākta eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Skaitļošanas uzdevumu optimizēšanas platformas izstrāde” īstenošana.
 • SIA “ABC Software” pētījums Nr. 1.14 “Inženierprojektēšanas nozares specializēto IT sistēmu lietotāju vienota uzvedības modeļa konstruēšanas metodes izveide, izmantojot AI/ML algoritmus.tiek uzsākts 2021. gada martā. 2021. gada pirmajā ceturksnī uzsākta rūpnieciskā pētījuma pirmā aktivitāte “IT daudzsistēmu vides lietotāju vienota uzvedības modeļa konstruēšanas metodes tehnoloģisko komponentu izveide, integrācija un to kopdarbības validācija laboratorijas vidē”.
 • SIA “DIVI grupa”, SIA “FitsyPro” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.15 “Mākslīgā intelekta pielietojums e-mobilitātes risinājumu optimizācijai” uzsākts 2021. gada janvārī. 2021. gada pirmajā ceturksnī uzsākta rūpnieciskā pētījuma pirmā aktivitāte “Zinātniskās bāzes izveide”.
 • SIA “Datorzinību centrs” pētījums Nr. 1.18 “Putnkopības uzņēmumu ražošanas kvalitātes aspektu un peļņas uzlabošana, uz datu analīzi un prognozēšanu balstītu precīzās putnkopības metožu pielietojuma rezultātā” uzsākts 2021. gada janvārī. 2021. gada pirmajā ceturksnī uzsākta rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Precīzās putnkopības IT atbalsta modeļa izveide”.
 • SIA “Lursoft IT” un SIA “POTAPOVIČA un ANDRESONE” pētījums Nr. 1.19 “Normatīvo aktu un dažādu valstu uzņēmumu finanšu datu salīdzinoša analīze uzņēmējdarbības rezultātu prognozēšanai” uzsākts 2021. gada februārī. 2021. gada pirmajā ceturksnī uzsākta rūpnieciskā pētījuma aktivitāte, kas paredz izvērtēt uzņēmējdarbības vides modelēšanas metodes, mākslīgajā intelektā sakņotas normatīvo aktu analīzes metodes un sasaistīt ar tām iegūstamos uzņēmējdabības vides raksturojumus ar divu vai vairāku valstu uzņēmumu finanšu (analītikas) rezultātiem.
 • SIA “Datorzinību centrs” pētījums Nr. 2.5 “E-mācību objektu veidošanas, migrācijas un lietošanas sadarbspējas nodrošināšana mākoņdatošanas infrastruktūrā” uzsākts 2019. gada maijā. 2021. gada pirmajā ceturksnī turpinās pētījumu noslēdzošās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “E-mācību satura izveides un migrācijas rīku prototipu izveide un validācija mākoņpakalpojumu vidē” īstenošana.
 • SIA “Tilde” un VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pētījums Nr. 2.8 “Automatizēti balss komunikācijas risinājumi veselības nozarei” uzsākts 2021. gada janvārī. 2021. gada pirmajā ceturksnī uzsākta rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Vāji uzraudzīta ASR sistēmu pielāgošana”.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

Noslēdzies pētījums Nr. 1.7

SIA “Divi grupa” pētījums Nr. 1.7 “Biznesa procesu modeļu lietojums pilnai informācijas sistēmas funkcionalitātes testēšanai” tika īstenots no 2019. gada jūnija līdz 2020. gada decembrim.

Pētījums izstrādāts sadarbībā ar Latvijas Universitāti un tā mērķis bija pilnveidot testēšanas metodiku, balstoties uz IS biznesa procesu modeļiem, un izveidot atbalsta rīkus metodikas atbalstam. Pētījumā laikā tika sagatavots pārskats par citu autoru pētījumiem, metodoloģijām un rīkiem modeļu bāzētai testēšanai. Īpaša uzmanība tika veltīta nozarei specifisku izpildāmu modeļu izveidei. Ir izstrādāta domēnu specifiska valoda (DSL) biznesa procesu aprakstīšanai, kas vienlaicīgi kalpo gan par izveidotās sistēmas specifikāciju programmētājiem, gan par testēšanas modeli testu kopai. Pētījumā izstrādāts prototips, kas ļauj praksē pārbaudīt piedāvātās metodoloģijas pielietojamību. Nodrošināta prototipa aprobācija divos projektos, fiksējot atklāto kļūdu cēloņus un statistiku.

Pētījuma laikā sagatavotie un publicētie zinātniskie raksti:

 1. Nikiforova, A., Bicevskis, J., Bicevska, Z., Oditis, I. (2020). Data Quality Model-based Testing of Information Systems: the Use-case of E-scooters. The 7th IEEE International Conference on Internet of Things: Systems, Management and Security (IoTSMS 2020) – nominēts labākā darba balvai konferencē IoTSMS 2020, Parīzē
 2. Bicevskis, J., Bicevska, Z., Nikiforova, A., Oditis, I. (2020). Data Quality Model-based Testing of Information System – ir ieguvis ISM2020 (FedCSIS2020 ietvaros) – labāka raksta balva konferencē Sofijā (Scopus). Rakstu skaitīt šeit.
 3. Nikiforova, A., & Bicevskis, J. (2020). Towards a Business Process Model-based Testing of Information Systems Functionality. In ICEIS (2) (pp. 322-329) (Scopus). Rakstu skatīt šeit.
 4. Bicevskis, J., Bicevska, Z., Nikiforova, A., & Oditis, I. (2019, September). Towards Data Quality Runtime Verification. In 2019 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS) (pp. 639-643). IEEE (Scopus)
 5. Nikiforova, A., Bicevskis, J., Bicevska, Z., Oditis, I. Data Quality Model-based Testing of Information Systems: Two-level Testing of the Insurance policy system – sagatavots FedCSIS2020 paplašinātais raksts.

 

Kontaktpersona:

SIA “DIVI grupa” pētījuma koordinators/vadītājs: Zane Bičevska

Avotu iela 40A-33,
Rīga, LV – 1009

Tel.: 67291020

E-pasts: zane.bicevska@di.lv