Pētījuma 2.6 publikācijas


SIA “Tilde” un SIA “Merhels Revidenti Konsultanti” starpnozaru pētījums Nr. 2.6 “Mākslīgā intelekta metožu izpēte un kompleksu sistēmu veidošana uzņēmumu grāmatvedības uzskaites procesu automatizācijai un lēmumu modelēšanai” tika īstenots no 2019. gada maija līdz 2020. gada septembrim.

Pētījums īstenots ar mērķi izpētīt jaunu mākslīgā intelekta metožu pielietojumu grāmatvedības procesu automatizēšanai un uzņēmuma darbības rādītāju analīzei un prognozēšanai. Pētījumā gaitā tika izvirzīti divi izpētes virzieni – kreditoru rēķinu grāmatošanas automatizēšana un debitoru rēķinu faktiskās apmaksas termiņa prognozēšana. Pētījuma noslēgumā tika izveidoti divi programmatūras prototipi, kas ļauj iegūtās metodes pārbaudīt praksē. Iegūtās metodes ir plānots izmantot sistēmā Tildes Jumis, lai atvieglotu un automatizētu grāmatvežu rutīnas darbus. Iegūtajam risinājumam ir augsts eksporta potenciāls, jo, lai gan grāmatvedības nianses dažādās valstīs atšķiras, tas risina vienu no grāmatvedības pamatproblēmām – kreditoru rēķinu klasificēšanu. Iegūtās metodes arī ļauj šo risinājumu lokalizēt citos tirgos, apmācot modeļus ar noteiktās valsts vai reģiona datu kopām.

Pētījuma gaitā sagatavoti zinātniskie raksti:

Beļskis, Z., Zirne, M., Pinnis, M. Features and Methods for Automatic Posting Account Classification. Skat. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-57672-1_6

Beļskis, Z., Zirne, M., Slaidiņš, V., Pinnis, M. Natural Language Based Posting Account Classfication.

Kontaktpersona:
SIA Tilde biznesa attīstības vadītājs Viesturs Slaidiņš
Vienības gatve 75A, Rīga, LV-1004
E-pasts: tilde@tilde.lv; Viesturs.slaidins@tilde.lv

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.