Pētījuma 1.9 publikācijas

SIA “Lursoft IT” un Rīgas Tehniskās universitātes pētījums Nr. 1.9 “Prototipa izveide kontroles dienestu un finanšu regulatoru pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī privātā sektora klientu portfeļu pārvaldībai” tika īstenots no 2019. gada maija līdz 2020. gada novembrim.

Pētījuma ietvaros sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti tika izveidots prototips  uzraugošo iestāžu pienākumu izpildes nodrošināšanai un privātā sektora klientu portfeļa pārvaldībai. Prototips, izmantojot projekta gaitā izveidoto modeli, nodrošina Latvijas uzņēmumu risku analīzi, uzņēmumu klasificēšanu. Modelī tiek izmantotas  mašīnmācīšanās metodes. Izstrādātajam modelim ir tādas funkcionālās iespējas, kas nodrošina tā attīstību, modifikāciju atbilstoši tirgus nepieciešamībai (piemēram, jaunu parametru, kritēriju izvēle) u.tml., tādējādi nodrošinot ilgtermiņā dzīvotspējīga modeļa izmantošanu.

Pētījuma rezultāti ir publicēti divos zinātniskos rakstos:

Kontaktpersona:
SIA Lursoft IT valdes locekle Daiga Kiopa
Matīsa iela 8, Rīga, LV-1001
Tel.: 29169649
E-pasts: info@lursoft.lv

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.