Pētījuma 1.8 publikācijas

SIA “ABC Software” pētījums Nr. 1.8 “Netipisko darbību noteikšana, piemērojot daļēji uzraudzītu apmācības (semi-supervised) pieeju klašu nelīdzsvarotā vidē” tika īstenots no 2019. gada aprīļa līdz 2020. gada septembrim.

Pētījums īstenots ar mērķi izstrādāt metodi netipisko darbību noteikšanai, piemērojot daļēji uzraudzītu apmācības (semi-supervised) pieeju klašu nelīdzsvarotā vidē, kas veiks lietotāja sesijas novērtēšanu pret dažāda veida uzbūvētiem lietotāju profiliem. Jauno metodi ir paredzēts lietot kombinācijā ar iepriekšējā pētījumā izpētīto metodi tipveida darbību profilēšanai. Tas ļaus būtiski paplašināt programmproduktu funkcionalitāti, kur, lietojot abas metodes kopā, būs iespējams izveidot ne tikai anomālo darbību analīzes sistēmas, bet arī kiberdrošības risinājumus ar lēmuma pieņemšanas funkcijām.

Pētījuma laikā sagatavots un iesniegts publicēšanai zinātniskais raksts:

  • Parashutin, S., Kirshners, A., Kornijenko, Y., Zabiniako, V., Gasparovica-Asite, M. and Rozkalns, A. (2020). Classification with LSTM Networks in User Behavious Analytics With Unbalanced Environment.

Kontaktpersona:
SIA “ABC software” projekta zinātniskais vadītājs Jurijs Korņijenko
Tallinas iela 51A, Rīga, LV-1002
Tel.: 67082600
E-pasts: abcsoftware@abcsoftware.lv; Jurijs.Kornijenko@abcsoftware.lv

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.