Pētījuma 1.1 publikācijas

SIA “ZZ dats” pētījums Nr. 1.1 “Analītiskas datu noliktavas projektēšanas ietvars e-pārvaldei” tika īstenots no 2019. gada jūnija līdz 2020. gada septembrim.

Pētījums izstrādāts sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti ar mērķi projektēt analītiskas datu noliktavas ietvaru Latvijas pašvaldībām. Izmantojot esošu datu analītikas risinājumu elementus un arhitektūras komponentus un tos apvienojot ar spējīgu sistēmu izstrādes metodoloģijas pieeju (angl. – Capability Driven Development), tiek piedāvāts biznesa inteliģences risinājums apvienojumā ar analītisku datu noliktavas risinājumu pašvaldību vajadzību apmierināšanai. Risinājums realizē šablonu pieeju, kas tiek izmantota esošu risinājumu atkārtotā izmantošanā – samazinot risinājumu projektēšanas un izstrādes laiku. Pētījumā gaitā ir izstrādāts prototips, kas aprobē pētījumā iegūtos rezultātus.

Pētījuma laikā sagatavotie un publicētie zinātniskie raksti:

  • Jokste, L., Pirta, R., Rubulis, K., Savčenko, E., Vempers, J., (2019) Knowledge Sharing in BI Ecosystems: Case of E-Municipalities. No: PrOse 2019 [online]: Practicing Open Enterprise Modeling within OMiLAB: Proceedings of the 3rd International Workshop on Practicing Open Enterprise Modeling within OMiLAB (PrOse 2019) co-located with 12th IFIP WG 8.1 Working Conference on the Practice of Enterprise Modelling (PoEM 2019). CEUR Workshop Proceedings. Vol.2499, Luksemburga, Luxembourg, 27.-27. novembris, 2019. Aachen: RWTH, 2019, 37.-48. lpp. ISSN 1613-0073.
  • Rubulis, K., Vempers, J. and Žeiris, E. (2020). Development of Framework for Designing an Analytical Data Warehouse: Case of e-Municipalities.In Proceedings of the 12th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management – Volume 3: KMIS, ISBN 978-989-758-474-9, pages 161-171. DOI: 10.5220/0010056001610171

Kontaktpersona:
SIA ZZ Dats Projektu vadītājs/sistēmanalītiķis Kristaps Pēteris Rubulis
Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV-1010
Tel.: 67333600
E-pasts: zzdats@zzdats.lv

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.