Monthly Archives: 04.11.2020.

Paziņojums par izsoli

SIA “IT kompetences centrs”, kas sadarbībā ar SIA “Ecommerce Accelerator” un SIA “VISMA Enterprise” īstenojis projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) nozares pētījumu 1.19 „Starpnozaru mobilo aplikāciju un viedkaršu tīmekļa servisu vadības sistēmas modeļa un prototipa izstrāde”, izsludina pētījuma rezultātā radītā intelektuālā īpašuma pārdošanu – izsoli.

Izsoles nolikumu var lejupielādēt  šeit.

Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai sūtot pa pastu vai uz e-pastu info@itkc.lv  līdz 2020. gada 10. novembra plkst. 11:00 ar norādi „Piedāvājums SIA „IT Kompetences centrs” rīkotajai izsolei”. Adrese pasta sūtījumam vai personiskai iesniegšanai: IT Kompetences centrs, Lāčplēša iela 41, Rīga, LV-1011. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē vai nosūtītam uz e-pastu līdz iepriekš norādītajam termiņam.