Pētījuma 2.1 publikācijas

SIA “WeAreDots” pētījums Nr. 2.1 “Personu ilgtermiņa atkārtotas identifikācijas (Re-ID) risinājums izglītības kvalitātes paaugstināšanai” īstenots no 2019. gada aprīļa līdz 2020. gada aprīlim.
Pētījums īstenots ar mērķi izstrādāt reāllaika fiziskās personas Re-ID risinājumu izglītības iestādēs neattaisnotu kavējumu uzskaitei, izglītojamo drošības paaugstināšanai un administratīva sloga mazināšanai.
Izstrādātais Re-ID risinājums dos iespēju uzlabot izglītojamo drošību, samazinot sabiedriskās kārtības traucējumus un ar tiem saistīto kaitējumu personu veselībai. Tā kā skolas pienākumos ietilpst nodrošināt bērnu drošību skolā, tā ir tiesīga paredzēt skolas kārtības noteikumos novērošanas kameru izmantošanu skolas telpās un teritorijā. Šis risinājums automatizē funkcijas, kuras skolai uzliek esošā likumdošana: skolēnu atpazīšanu, to klātbūtnes un prombūtnes reģistrēšanu žurnālā un/vai elektronisko identificēšanu, informāciju, ka trauksmes laikā kāds skolēns nav pametis skolas telpas utt.
Pētījuma laikā sagatavoti un publicēti zinātniskie raksti:
• Arhipova, I., Vitols, G., Meirane, I. (2020) Long Period Re-Identification Approach to Improving the Quality of Education: A Preliminary Study. In: Arai K., Kapoor S., Bhatia R. (eds) Advances in Information and Communication. FICC 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1130. Springer, Cham., pp. 157-168. Raksts ir iekļauts konferences krājumos un ir indeksēts SCOPUS datubāzē. Ar materiālu var iepazīties šeit.
• Bumanis, N., Vitols, G., Arhipova, I., Meirane, I. Children Face Long-term Identification in Classroom: Prototype Proposal. Proceedings of the 22nd International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2020), 5-7 May 2020, Volume 2, pp. 287–293. Raksts ir iekļauts konferences krājumos un tiks indeksēts SCOPUS datubāzē. Ar materiālu var iepazīties šeit.

Plašāku informāciju par pētījumu un tā rezultātiem sniegs:
SIA WeAreDots pārstāve Līga Jankovska
Elizabetes iela 75, Rīga, LV-1050, Latvija
Tālr. +371 67 509 912
e-pasts: LigaJankovska@wearedots.com

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.