Pētījuma 1.10 publikācijas

AS “RIX technologies” starpnozaru pētījums Nr. 1.10 “Dokumentu klasificēšanas, indeksēšanas un piešķiršanas automatizēta procesa modeļa izveide” tika īstenots no 2019. gada aprīļa līdz 2020. gada aprīlim.
Pētījums izstrādāts sadarbībā ar Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu ar mērķi izveidot un aprobēt dokumentu viedās sistematizācijas procesa modeli. Izmantojot mašīnmācīšanās metodes, pētījuma ietvaros tika izveidots elastīgs dokumentu viedās sistematizācijas atbalsta ietvars un tā prototips, kurš nodrošina dokumentu klasificēšanas botu apmācību, testēšanu un rezultātu analīzi, kā arī apmācības procesa konfigurēšanu.
Pētījuma rezultāti ir publicēti divos zinātniskos rakstos:
• J. Rāts, I. Pede. Document Capturing Automation: Case Study. Baltic J. Modern Computing, Vol. 8 (2020), No. 2, 259-274.
• J. Rāts, I. Pede, T. Rubina, G. Vītols. A Flexible Model for Enterprise Document Capturing Automation. International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS) 5-7 May 2020, Vol. 1, p. 297-304.

Kontaktpersona:
AS RIX Technologies vadošais pētnieks Juris Rāts
Blaumaņa iela 5a-3, Rīga, LV-1011
Tel.: 29227092
E-pasts: info@rixtech.lv

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.