Monthly Archives: 09.06.2020.

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2020. gada otrajā ceturksnī

IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projektā 2020. gada otrajā ceturksnī tiek turpināta visu sākotnēji apstiprināto pētījumu īstenošana un uzsākta divu jaunu pētniecības projektu īstenošana. Sagatavots un iesniegts jau ceturtais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti. Ārkārtas situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību valstī noteikto ierobežojumu dēļ visas sanāksmes notikušas attālināti. Attālinātais darbs un atceltie pasākumi atsevišķos gadījumos ir likuši mainīt pētījumu norises laika grafikus, bet kopumā pētījumu īstenošana nav būtiski ietekmēta.

Šajā ceturksnī ir pabeigta divu pētījumu īstenošana:

AS “RIX Technologies” starpnozaru pētījums Nr. 1.10 “Dokumentu klasificēšanas, indeksēšanas un piešķiršanas automatizēta procesa modeļa izveide”. Sīkāku informāciju skat. šeit.

SIA “WeAreDots” pētījums Nr. 2.1 “Personu ilgtermiņa atkārtotas identifikācijas (Re-ID) risinājums izglītības kvalitātes paaugstināšanai”. Sīkāku informāciju skat. šeit.

Īstenoto pētījumu aktualitātes:

 • SIA “ZZ dats” pētījums Nr. 1.1 “Analītiskas datu noliktavas projektēšanas ietvars e-pārvaldei” uzsākts 2019. gada jūnijā; līdz 2020. gada otrajam ceturksnim pabeigts rūpnieciskais pētījums un uzsākta eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Analītiskas e-pārvaldes datu noliktavas projektējums iedzīvotāju karšu datu apstrādei un analīzei”, kuru plānots pabeigt jūnijā.
 • AS “RIX Technologies” pētījums Nr. 1.2 “Lietotāju atbalsta viedais asistents” uzsākts 2019. gada septembrī; 2020. gada otrajā ceturksnī tiek turpināts īstenot rūpnieciskā pētījuma otro aktivitāti “Lietotāju atbalsta viedā asistenta modeļa izveide”. Rūpniecisko pētījumu plānots pabeigt jūnijā.
 • SIA “Mobilly” pētījums Nr. 1.3 “Uz dokumentu vadības sistēmas bāzēta finanšu analīzes rīka izstrādes izpēte un prototipēšana” uzsākts 2019. gada jūlijā. gada otrajā ceturksnī tiek turpināts īstenot iepriekšējā gadā uzsākto rūpnieciskā pētījuma aktivitāti “Pētījumi par datu apstrādes modeļiem un ontoloģijas izstrāde” un eksperimentālās izstrādes aktivitāti “Trīskāršā spējuma biznesa paradigmas modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcija”. Rūpniecisko pētījumu plānots pabeigt jūnijā.
 • SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “T2T” pētījums Nr. 1.4 “Uz viedām tehnoloģijām balstīta modulāra Personāla pārvaldības risinājuma (PPR) izstrāde” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada otrajā ceturksnī pabeigta rūpnieciskā pētījuma 2. aktivitāte “PPR tehnoloģiju izvēle un arhitektūras izveide” un tiek turpināta 3. aktivitāte “Viedo tehnoloģiju pielietojums moderno personāla pārvaldības pieeju nodrošināšanai”, kā arī eksperimentālās izstrādes aktivitāte “PPR prototipa izveide”.
 • SIA “Datorzinību centrs” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.5 “Pētniecības atbalsta modeļa izveide medicīnas pētījumu datu savākšanas procesa uzlabošanai” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada pirmajā ceturksnī turpinās divu rūpnieciskā pētījuma aktivitāšu īstenošana – “Pētniecības atbalsta modeļa izveide” un “Pētniecības atbalsta modeļa tehnoloģiskās realizācijas koncepcijas izveide”.
 • SIA “DIVI grupa” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.6 “Laiksakritības analīze biznesa procesu modeļos” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada otrajā ceturksnī turpinās rūpnieciskā pētījuma 2. aktivitātes “Laiksakritīgas izpildes analīzes algoritmi” un eksperimentālās izstrādes pirmās aktivitātes “Prototipa izstrāde” īstenošana.
 • SIA “DIVI grupa” un Latvijas universitātes pētījums Nr. 1.7 “Biznesa procesu modeļu lietojums pilnai informācijas sistēmas funkcionalitātes testēšanai” uzsākts 2019. gada jūnijā. 2020. gada maijā pabeigts rūpnieciskais pētījums, turpinās eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Prototipa izstrāde”.
 • SIA “ABC Software” pētījums Nr. 1.8 “Netipisko darbību noteikšana, piemērojot daļēji uzraudzītu apmācības (semi-supervised) pieeju klašu nelīdzsvarotā vidē” uzsākts 2019. gada aprīlī, novembrī pabeigts rūpnieciskais pētījums, 2020. gada otrajā ceturksnī pabeigta eksperimentālās izstrādes 1. aktivitātes “Netipisko darbību noteikšanas algoritma tehnoloģisko komponentu pārnešana un validācija mākslīgi radītā vidē” īstenošana, uzsākta 2. aktivitāte “Netipisko darbību noteikšanas algoritma modeļa pārbaude un adaptācija mākslīgi radītā vidē”.
 • SIA “Lursoft IT” un Rīgas Tehniskās universitātes pētījums Nr. 1.9 “Prototipa izveide kontroles dienestu un finanšu regulatoru pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī privātā sektora klientu portfeļu pārvaldībai” uzsākts 2019. gada maijā. Rūpnieciskais pētījums pabeigts gada martā, otrajā ceturksnī turpinās janvārī uzsāktā prototipa izstrāde.
 • SIA “WeAreDots” un SIA ZTF “Lāsma” pētījums Nr. 1.12 “Multiobjektu detektēšana un izsekošana transportlīdzekļu satiksmes novērošanai: 3D-LiDAR un kameras datu apvienošana” uzsākts 2020. gada aprīlī, vienlaikus īstenojot rūpnieciskā pētījuma 1. aktivitāti “LiDAR tipa skeneru darbības principu un to ietekmējošo faktoru īpašības izpēte” un eksperimentālās izstrādes 1. aktivitāti “LiDAR tipa skeneru darbības uzsākšana”.
 • SIA “DATI group” pētījums Nr. 1.13 “Resurstaupīgi skaitļošanas uzdevumu optimizācijas risinājumi” uzsākts 2020. gada februārī. Aprīlī pabeigta pirmā rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Literatūras analīze”, maijā uzsākta 2. aktivitāte “Optimizācijas izaicinājumu formalizēšana”.
 • SIA “Tilde” pētījums Nr. 2.2 “Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošana” uzsākts 2019. gada aprīlī. 2020. gada otrajā ceturksnī uzsākta rūpnieciskā pētījuma trešās aktivitātes “Pētījums par neirontulkošanas sistēmu pielāgošanu runas tulkošanas problēmu risināšanai” īstenošana un turpinās eksperimentālās izstrādes aktivitātes “Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošanas risinājuma prototips” īstenošana.
 • SIA “Tilde” pētījums Nr. 2.3 “Neironu tīklu mašīnmācīšanās metodes virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijai” uzsākts 2019. gada aprīlī. 2020. gada otrajā ceturksnī turpinās trīs rūpnieciskā pētījuma aktivitātes un eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijas prototips”. Jūnijā plānots pabeigt divas rūpnieciskā pētījuma aktivitātes “Interaktīva dialogu scenāriju mašīnmācīšanās” un “Dialogu scenāriju mašīnmācīšanās no sarunu piemēriem”.
 • SIA “LETA” un Latvijas Universitātes matemātikas un informātikas institūta pētījums Nr. 2.4 “Semantiski strukturētas informācijas izguves platforma liela apjoma latviešu valodas ziņu arhīva apstrādei” uzsākts 2019. gada jūnijā. 2020. gada otrajā ceturksnī pabeigts rūpnieciskais pētījums, turpinās eksperimentālā izstrāde “Sistēmas prototipu izstrāde ziņu arhīva apstrādes un mediju monitoringa lietojumiem”.
 • SIA “Datorzinību centrs” pētījums Nr. 2.5 “E-mācību objektu veidošanas, migrācijas un lietošanas sadarbspējas nodrošināšana mākoņdatošanas infrastruktūrā” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada otrajā ceturksnī turpinās rūpnieciskā pētījuma otrā aktivitāte “Koncepcijas un algoritmu izveide e-mācību objektu migrācijai starp Moodle un Open edX e-mācību sistēmām” un eksperimentālās izstrādes aktivitāte “E-mācību satura izveides un migrācijas rīku prototipu izveide un validācija mākoņpakalpojumu vidē”.
 • SIA “Tilde” un SIA “Merhels Revidenti Konsultanti” starpnozaru pētījums Nr. 2.6 “Mākslīgā intelekta metožu izpēte un kompleksu sistēmu veidošana uzņēmumu grāmatvedības uzskaites procesu automatizācijai un lēmumu modelēšanai” uzsākts 2019. gada maijā. 2020. gada otrajā ceturksnī pabeigts rūpnieciskais pētījums, turpinās eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Mākslīgā intelekta tehnoloģiju prototipa izstrāde grāmatvedības uzskaites procesu automatizēšanai un uzņēmumu darbības rādītāju analīzei un prognozēšanai”.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

 

Pētījuma 1.10 publikācijas

AS “RIX technologies” starpnozaru pētījums Nr. 1.10 “Dokumentu klasificēšanas, indeksēšanas un piešķiršanas automatizēta procesa modeļa izveide” tika īstenots no 2019. gada aprīļa līdz 2020. gada aprīlim.
Pētījums izstrādāts sadarbībā ar Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu ar mērķi izveidot un aprobēt dokumentu viedās sistematizācijas procesa modeli. Izmantojot mašīnmācīšanās metodes, pētījuma ietvaros tika izveidots elastīgs dokumentu viedās sistematizācijas atbalsta ietvars un tā prototips, kurš nodrošina dokumentu klasificēšanas botu apmācību, testēšanu un rezultātu analīzi, kā arī apmācības procesa konfigurēšanu.
Pētījuma rezultāti ir publicēti divos zinātniskos rakstos:
• J. Rāts, I. Pede. Document Capturing Automation: Case Study. Baltic J. Modern Computing, Vol. 8 (2020), No. 2, 259-274.
• J. Rāts, I. Pede, T. Rubina, G. Vītols. A Flexible Model for Enterprise Document Capturing Automation. International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS) 5-7 May 2020, Vol. 1, p. 297-304.

Kontaktpersona:
AS RIX Technologies vadošais pētnieks Juris Rāts
Blaumaņa iela 5a-3, Rīga, LV-1011
Tel.: 29227092
E-pasts: info@rixtech.lv

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

Pētījuma 2.1 publikācijas

SIA “WeAreDots” pētījums Nr. 2.1 “Personu ilgtermiņa atkārtotas identifikācijas (Re-ID) risinājums izglītības kvalitātes paaugstināšanai” īstenots no 2019. gada aprīļa līdz 2020. gada aprīlim.
Pētījums īstenots ar mērķi izstrādāt reāllaika fiziskās personas Re-ID risinājumu izglītības iestādēs neattaisnotu kavējumu uzskaitei, izglītojamo drošības paaugstināšanai un administratīva sloga mazināšanai.
Izstrādātais Re-ID risinājums dos iespēju uzlabot izglītojamo drošību, samazinot sabiedriskās kārtības traucējumus un ar tiem saistīto kaitējumu personu veselībai. Tā kā skolas pienākumos ietilpst nodrošināt bērnu drošību skolā, tā ir tiesīga paredzēt skolas kārtības noteikumos novērošanas kameru izmantošanu skolas telpās un teritorijā. Šis risinājums automatizē funkcijas, kuras skolai uzliek esošā likumdošana: skolēnu atpazīšanu, to klātbūtnes un prombūtnes reģistrēšanu žurnālā un/vai elektronisko identificēšanu, informāciju, ka trauksmes laikā kāds skolēns nav pametis skolas telpas utt.
Pētījuma laikā sagatavoti un publicēti zinātniskie raksti:
• Arhipova, I., Vitols, G., Meirane, I. (2020) Long Period Re-Identification Approach to Improving the Quality of Education: A Preliminary Study. In: Arai K., Kapoor S., Bhatia R. (eds) Advances in Information and Communication. FICC 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1130. Springer, Cham., pp. 157-168. Raksts ir iekļauts konferences krājumos un ir indeksēts SCOPUS datubāzē. Ar materiālu var iepazīties šeit.
• Bumanis, N., Vitols, G., Arhipova, I., Meirane, I. Children Face Long-term Identification in Classroom: Prototype Proposal. Proceedings of the 22nd International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2020), 5-7 May 2020, Volume 2, pp. 287–293. Raksts ir iekļauts konferences krājumos un tiks indeksēts SCOPUS datubāzē. Ar materiālu var iepazīties šeit.

Plašāku informāciju par pētījumu un tā rezultātiem sniegs:
SIA WeAreDots pārstāve Līga Jankovska
Elizabetes iela 75, Rīga, LV-1050, Latvija
Tālr. +371 67 509 912
e-pasts: LigaJankovska@wearedots.com

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.