Monthly Archives: 29.04.2019.

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

SIA „IT kompetences centrs” informē, ka ir uzsākta iepirkuma procedūra par  projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/003 “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” vadības pakalpojumu nodrošināšanu.

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar 2017. gada 28. februāra MK noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Ar iepirkuma noteikumiem un nepieciešamajiem dokumentiem var iepazīties Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

Piedāvājums jāiesniedz SIA “IT kompetences centrs” līdz 2019. gada 15.maija plkst. 17:00.