Pētījuma 2.5 publikācijas

SIA “LETA” pētījums Nr. 2.5 “Automatizēta vizuālo materiālu atpazīšanas un anotēšanas sistēma LETA arhīva vajadzībām” sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu īstenots no 2016. gada oktobra līdz 2018. gada februārim.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt tehnoloģiju, lai automatizētu liela apjoma vizuālo materiālu atpazīšanu un anotēšanu. Pētījumā tiks pārbaudītas dziļās mašīnmācīšanās metodes šāda rezultāta sasniegšanai, kā arī izstrādāts tehnoloģijas prototips, kas tiks piemērots LETA vajadzībām.

Pētījuma laikā sagatavoti divi zinātniskie raksti:

  • Artūrs Znotiņš, Elita Cīrule NLP-PIPE: Latvian NLP Tool Pipeline, Volume 307: Human Language Technologies – The Baltic Perspective, pp.183-189. Ar materiālu var iepazīties šeit:
  • Arturs Sprogis, Karlis Freivalds, Elita Cirule Implementing a face recognition system for media companies, CCIS, volume 838, pp. 328-341.

Plašāku informāciju par pētījumu un tā rezultātiem sniegs:
SIA “LETA” pārstāve Ieva Gaile
e-pasts:  ieva.gaile@leta.lv 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.