Monthly Archives: 30.10.2018.

Kompetences centru programmas 4. kārta. Informācija pētījuma ideju pieteicējiem

2018. gada 22. oktobrī ir izsludināta kompetences centru programmas 4. kārta – 1.2.1.1. “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.

IT kompetences centrs” aicina interesentus līdz 7. novembrim iesniegt pētījumu idejas, kuras varētu tikt īstenotas “Informācijas un komunikācijas kompetences centrs” projekta ietvaros vienā no pētījumu virzieniem:

  • Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas;
  • Dabīgās valodas tehnoloģijas.

Pētījumu ideju veidlapa lejuplādēšanai 12_pielikums_KC_petniecibas_projektu_apraksts_ITKC. Aizpildītu veidlapu lūgums sūtīt uz e-pasta adresi daiga.lazdina@projekti.lv vai baiba.berovska@projekti.lv.

Ja Jums rodas kādi jautājumi, neskaidrības vai vēlaties iepazīties ar SIA “IT kompetences centrs” projektu atlases padomes noteiktajiem atlases kritērijiem, lūgums sazināties ar Daigu Lazdiņu, e-pasta adrese: daiga.lazdina@projekti.lv, tālr. nr. 26141753 vai Baibu Berovsku, e-pasta adrese: baiba.berovska@projekti.lv , tālr. nr. 29489720.

Pētījuma 2.5 publikācijas

SIA “LETA” pētījums Nr. 2.5 “Automatizēta vizuālo materiālu atpazīšanas un anotēšanas sistēma LETA arhīva vajadzībām” sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu īstenots no 2016. gada oktobra līdz 2018. gada februārim.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt tehnoloģiju, lai automatizētu liela apjoma vizuālo materiālu atpazīšanu un anotēšanu. Pētījumā tiks pārbaudītas dziļās mašīnmācīšanās metodes šāda rezultāta sasniegšanai, kā arī izstrādāts tehnoloģijas prototips, kas tiks piemērots LETA vajadzībām.

Pētījuma laikā sagatavoti divi zinātniskie raksti:

  • Artūrs Znotiņš, Elita Cīrule NLP-PIPE: Latvian NLP Tool Pipeline, Volume 307: Human Language Technologies – The Baltic Perspective, pp.183-189. Ar materiālu var iepazīties šeit:
  • Arturs Sprogis, Karlis Freivalds, Elita Cirule Implementing a face recognition system for media companies, CCIS, volume 838, pp. 328-341.

Plašāku informāciju par pētījumu un tā rezultātiem sniegs:
SIA “LETA” pārstāve Ieva Gaile
e-pasts:  ieva.gaile@leta.lv 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.