Monthly Archives: 28.05.2018.

Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

SIA „Lattelecom”, kas īsteno SIA „IT kompetences centrs” projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” (finansēšanas līgums Nr. 1.2.1.1/16/A/007) individuālo pētījumu 1.13 “Datu savākšanas, analīzes un datu agregācijas modeļa izveide industriālo objektu un ar to saistīto iekārtu energosistēmas vadības sistēmai”, izsludinājis iepirkumu – Elektroenerģijas siltuma sistēmu un IT sistēmu pētnieku resursu iepirkums, ieskaitot laboratorijas resursu nomu.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 28.02.2017. MK noteikumiem Nr. 104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Konkursa dokumentāciju var lejupielādēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā vai saņemt sazinoties ar Mārci Dzeni, Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011 no  23.05.2018. līdz 13.06.2018 no plkst. 10:00 līdz 17:00.

Piedāvājums jāiesniedz SIA “Lattelecom”, Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011 vai elektroniski parakstītā dokumentā jānosūtu uz e-pasta adresi: Marcis.Dzenis@lattelecom.lv un Modris.Skulte@lattelecom.lv līdz 2018. gada 14.jūnijam plkst. 12:00.