Pētījuma 2.3 publikācijas

SIA “TILDE” pētījums Nr. 2.3 “Runas automātiskās pazīšanas un sintēzes tehnoloģiju profesionālie lietojumi” tiek īstenots no 2016. gada jūnija līdz 2018. gada jūnijam.

Projekta mērķis ir iegūt jaunas zināšanas, kā izveidot profesionāliem lietojumiem piemērotas runas pazīšanas un runas sintēzes tehnoloģijas un kā tās pielāgot citām valodām, kā arī pārbaudīt iegūtās zināšanas praktiskos lietojumos, izveidojot runas tehnoloģiju risinājuma prototipu.

Pētījuma laikā sagatavoti zinātniskie raksti:

  • Askars Salimbajevs, Indra Ikauniece. 2017. System for Speech Transcription and Post-Editing in Microsoft Word. Proceedings of Interspeech 2017: Show & Tell contribution, 825-826. Ar materiālu var iepazīties šeit.
  • Askars Salimbajevs. 2016. Towards the First Dictation System for Latvian Language. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Volume 289: Human Language Technologies – The Baltic Perspective, 66-73. Ar materiālu var iepazīties šeit. Indeksēts Web of Science.
  • Askars Salimbajevs. 2016. Bidirectional LSTM for Automatic Punctuation Restoration. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Volume 289: Human Language Technologies – The Baltic Perspective, 59-65. Ar materiālu var iepazīties šeit. Indeksēts Web of Science.

Plašāku informāciju par pētījumu un tā rezultātiem sniegs:

SIA “TILDE” pārstāvis Aivars Bērziņš

Vienības gatve 75A, Rīga, LV- 1004
Tālr. +371 67 605 001
e-pasts: tilde@tilde.lv

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.