Pētījuma 1.5 publikācijas

SIA “ABC software” pētījums Nr. 1.5 “Informācijas sistēmu lietotāju aizdomīgu darbību identifikācijas metodes adoptācija reālajai videi pietuvinātiem apstākļiem” īstenots no 2016. gada septembra līdz 2017. gada martam.

Pētījumā tika turpināts izstrādāt un pilnveidot aizdomīgu darbību identifikācijas (ADI) metodi (uz projekta iesniegšanas brīdi metodes izpētes gatavība atbilst TRL4 līmeni) , kas nodrošinās elektroniskas informācijas aizsardzību pret tās nesankcionētu lietošanu no sistēmas autorizēto lietotāju puses. Veikts rūpnieciskais pētījums un eksperimentālā izstrāde, lai atbilstošos tehnoloģiskos komponentus varētu pārcelt no laboratorijas vides uz mākslīgi veidoto vidi, kas pietuvināta reāliem apstākļiem un veikt integrāciju ar atbalsta elementiem.

Pētījuma laikā sagatavoti zinātniskie raksti:

  • Pavel Osipov, Jurijs Cizovs, Vitalijs Zabinako. DISTRIBUTED PROFILE OF TYPICAL USER BEHAVIOR IN A MULTI-SYSTEM ENVIRONMENT. New Challenges of Economic and Business Development – 2017. pp 377-386. Ar materiālu var iepazīties šeit.
  • P. A. Osipova, L. Ya. Aleksejevaa, A. N. Borisova, Yu. A. Chizhovb, T. P. Zmanovskaa, V. M. Zabiniakob. Implementation and Operation Aspects of a System for Detecting Abnormally Level of user Activity. ISSN 0146-4116, Automatic Control and Computer Sciences, 2017, Vol. 51, No. 6, pp. 417–425.

Plašāku informāciju par pētījumu un tā rezultātiem sniegs:

SIA “ABC software” pārstāvis Vitālijs Zabiņako

Tallinas iela 51a, Rīga, LV- 1012
Tālr. +371 67082600
e-pasts: abcsoftware@abcsoftware.lv

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.