Pētījuma 1.14 publikācijas

SIA “Lursoft IT” pētījums Nr. 1.14 “Datu apstrādes algoritmu plūsmas optimizācijas modeļa izstrāde politiski nozīmīgu personu identificēšanai” sadarbībā ar  Rīgas Tehnisko universitāti tiek īstenots no 2016. gada oktobra līdz 2017. gada decembrim.

Projekta mērķis ir izstrādāt datu apstrādes algoritmu plūsmas optimizācijas modeli un testu prototipu, lai nodrošinātu izmantoto datu avotu augstāku ticamību. Projekta gaitā, izmantojot statistiskos, matemātisko modeļus un mākslīgo intelektu, noskaidrot kādus algoritmus un kādā secībā jāpielieto, lai, apstrādājot datus, iegūtu augstāku to ticamību un varētu veikt politiski nozīmīgu personu, to ģimenes locekļu un ar tām cieši saistītu personu (turpmāk PNP) noteikšanu. Projekta rezultātā, izvērtējot dažādas datu validācijas metodes, tiktu nodrošināta algoritmu plūsmas optimizācijas modeļa izstrādi, kas nodrošinātu validētu datu (datu kopu) apstrādi un sekmētu kvalitatīvu datu izguvi un izmantošanu.

Pētījuma laikā sagatavoti zinātniskie raksti:

  • Zane Miltina, Arnis Stasko, Ingars Erins, Janis Grundspenkis, Marite Kirikova, Kebers, 2017. Model for Identification of Politically Exposed Persons. Perspectives in Business Informatics Research pp 133-147. Ar materiālu var iepazīties šeit.
  • Katrina Kronberga, Marite Kirikova, Daiga Kiopa, 2017. Navigating in the Land of Data Analytics. Perspectives in Business Informatics Research pp 125-132. Ar materiālu var iepazīties šeit.

Plašāku informāciju par pētījumu un tā rezultātiem sniegs:

SIA “Lursoft IT” pārstāve Daiga Kiopa

Matīsa iela 8, Rīga, LV- 1004
Tālr. +371 67844300
e-pasts: info@lursoft.lv

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.