Monthly Archives: 14.08.2017.

Pētījuma 1.6 publikācija

SIA ZZ Dats pētījums Nr. 1.6 “Programmatūras adaptācijas algoritmu un moduļa izveide atbilstoši lietotāju darbību audita konteksta informācijai” sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti tiek īstenots no 2016. gada oktobra līdz 2018. gada martam.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt metodes un tehnoloģiskos risinājumus kontekstu atpazīstošai programmatūras vienību adaptācijas sistēmai, kurā sistēmas pielāgošana tiek veikta likumu formā, balstoties uz konteksta datiem. Pētniecības projektā izstrādājamā pieeja paredz, ka sistēma var tikt sadalīta dažāda līmeņa programmatūras vienībās, no kurām katra vienība var būt atkarīga no dažādiem konteksta elementiem. Programmatūras vienībām var tikt definētas konteksta atkarības un, iestājoties atbilstošai konteksta situācijai, tiek izpildīts adaptācijas likums, kas veic sistēmas pielāgojumus, balstoties uz lietotāja un situācijas kontekstu, kas iegūts galvenokārt no lietotāju darbību audita protokola.

Pētījuma laikā sagatavots zinātniskais raksts:

  • Lauma Jokste, Jānis Grabis. Context-aware Adaption of Software Entities using Rules.  Konference 19th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2017), Porto; Portugālē 26 – 29. 04.2017, 3, pp. 166-171. Raksts ir iekļauts konferences krājumos un ir indeksēts SCOPUS datubāzē. Ar materiālu var iepazīties šeit:

Plašāku informāciju par pētījumu un tā rezultātiem sniegs:

SIA ZZ Dats pārstāve Lauma Jokste
Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV-1010
Tālr. +371 67439831
e-pasts:
lauma.jokste@zzdats.lv

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.