Pētījuma 1.9 publikācijas

SIA PricewaterhouseCoopers Information Technology Services un SIA PricewaterhouseCoopers pētījums Nr. 1.9 “Daudzkriteriālas uzņēmuma transporta maršrutu plānošanas atbalsts” sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti tika īstenots no 2016. gada oktobra līdz 2017. gada martam.

Pētījuma projekta mērķis bija izstrādāt daudzkriteālu metodoloģiju uzņēmuma transporta maršruta plānošanai un izstrādāt metodoloģijas atbalsta rīka prototipu, lai optimizētu uzņēmuma transporta maršruta plānošanu, tādejādi samazinot dabas un finanšu resursu patēriņu.

Pētījuma laikā sagatavoti divi zinātniskie raksti:

  • Jānis Grabis, Jānis Kampars, Žanis Bondars, and Ēriks Dobelis Design of Vehicle Routing Capability. Lecture Notes in Business Information Processing. A. Metzger and A. Persson (Eds.): CAiSE 2017 Workshops, LNBIP 286, pp. 3–13, 2017. SCOPUS indeksēts 2017. gadā.
  • Jānis Grabis, Vineta Minkēviča CONTEXT-AWARE MULTI-OBJECTIVE VEHICLE ROUTING. Proceedings of the 31th European Conference on Modelling and Simulation, ECMS 2017, pp. 235- 239. SCOPUS indeksēts 2017. gadā.

Plašāku informāciju par pētījumu un tā rezultātiem sniegs:

SIA PricewaterhouseCoopers Information Technology pārstāvis Ēriks Dobelis

Kr. Valdemāra 21-21, Rīga, Latvija
Tālr. +371 67094400
e-pasts: eriks.dobelis@lv.pwc.com

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.