Pētījuma 1.4 publikācijas

SIA Mobilly pētījums Nr. 1.4 “Personas darījumu objektu vadības modeļa izstrāde” tiek īstenots no 2016. gada jūlija līdz 2017. gada novembrim.

Pētniecības projekta izvirzītais mērķis ir izstrādāt reāllaika darījumu objektu vadības procesu modeli un jaunu tehnoloģiju, kas nodrošinās e-komercijas pakalpojumu lietotājiem unificētu risinājumu darījumu objektu izgūšanai, saglabāšanai, dzēšanai un koncentrēšanai vienotā lietotāja profilā.

Pētījuma laikā sagatavoti zinātniskie raksti, kas publicēti rakstu krājumos:

  • Vitols G., Bumanis N., Arhipova I. Generation and transportation of transaction documents using payment infrastructure. Proceedings of the 19th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2017), Volume 2, 26-29 April 2017, Porto, Portugal, pp.739-744.
  • Bumanis N., Vitols G., Arhipova I., Mozga I. Mobile ticket lifecycle management: case study of public transport in Latvia. Proceedings of the 16th International Scientific Conference “Engineering for rural development”, Volume 16, Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia, 24-26 May, 2017, pp. 82-87. Ar materiālu var iepazīties šeit.

Plašāku informāciju par pētījumu un tā rezultātiem sniegs:

SIA Mobilly pārstāvji Irina Arhipova un Valdis Bergs

Dzirnavu iela 91, k-3, Rīga, LV-1011, Latvija
Tālr. +371 67365977
Fakss +371 67777746
e-pasts: valdis@mobillytrx.com

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.