Monthly Archives: 27.07.2017.

Pētījuma 1.9 publikācijas

SIA PricewaterhouseCoopers Information Technology Services un SIA PricewaterhouseCoopers pētījums Nr. 1.9 “Daudzkriteriālas uzņēmuma transporta maršrutu plānošanas atbalsts” sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti tika īstenots no 2016. gada oktobra līdz 2017. gada martam.

Pētījuma projekta mērķis bija izstrādāt daudzkriteālu metodoloģiju uzņēmuma transporta maršruta plānošanai un izstrādāt metodoloģijas atbalsta rīka prototipu, lai optimizētu uzņēmuma transporta maršruta plānošanu, tādejādi samazinot dabas un finanšu resursu patēriņu.

Pētījuma laikā sagatavoti divi zinātniskie raksti:

  • Jānis Grabis, Jānis Kampars, Žanis Bondars, and Ēriks Dobelis Design of Vehicle Routing Capability. Lecture Notes in Business Information Processing. A. Metzger and A. Persson (Eds.): CAiSE 2017 Workshops, LNBIP 286, pp. 3–13, 2017. SCOPUS indeksēts 2017. gadā.
  • Jānis Grabis, Vineta Minkēviča CONTEXT-AWARE MULTI-OBJECTIVE VEHICLE ROUTING. Proceedings of the 31th European Conference on Modelling and Simulation, ECMS 2017, pp. 235- 239. SCOPUS indeksēts 2017. gadā.

Plašāku informāciju par pētījumu un tā rezultātiem sniegs:

SIA PricewaterhouseCoopers Information Technology pārstāvis Ēriks Dobelis

Kr. Valdemāra 21-21, Rīga, Latvija
Tālr. +371 67094400
e-pasts: eriks.dobelis@lv.pwc.com

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.

Pētījuma 1.1 publikācija

A/S “RIX Technologies” pētījums 1.1 “Dinamiska lietotāja pieejas tiesību NoSQL datu modeļa definēšana un uz tā balstīta efektīva un droša pilnteksta meklēšanas algoritma izveide un analīze” tiek īstenots no 2016. gada augusta līdz 2017. gada oktobrim.

NoSQL dokumentu datubāzu tehnoloģija piedāvā efektīvu mehānismu nestrukturētas informācijas indeksēšanai un ātrai meklēšanai, kā arī praktiski neierobežotas sistēmas mērogošanas iespējas strauja datu apjoma un sistēmas noslodzes pieauguma gadījumā. Tāpēc ir svarīgi un aktuāli izstrādāt mehānismu pilnteksta meklēšanai pieejas nodrošināšanai tiesības kontrolējošā datu modelī. Ņemot vērā uzņēmuma satura vadības sistēmu apkalpotos lielos datu apjomus ir svarīgi mehānismu veidot tā, lai lietotāju pieejas tiesības tiktu ņemtas vērā jau meklēšanas brīdī. Atlase divos soļos, kad vispirms tiek atlasīti visi meklēšanas kritērijiem atbilstošie dokumenti, pēc tam no atlasītajiem – lietotājam pieejamie dokumenti, nevar tikt uzskatīta par pieņemamu risinājumu.

Pētījuma laikā sagatavots zinātnisks raksts, kas publicēts rakstu krājumā „Baltic Journal of Modern Computing” :

  • Juris RĀTS “Use of NoSQL Technology for Secure and Fast Search of Enterprise Data”, Baltic J. Modern Computing, Vol. 5 (2017), No. 2, 147-163. Ar materiālu var iepazīties šeit:

Plašāku informāciju par pētījumu un tā rezultātiem sniegs:

A/S “RIX Technologies” pārstāvis Juris Rāts
e-pasts:  juris.rats@rixtech.lv

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.

Pētījuma 1.4 publikācijas

SIA Mobilly pētījums Nr. 1.4 “Personas darījumu objektu vadības modeļa izstrāde” tiek īstenots no 2016. gada jūlija līdz 2017. gada novembrim.

Pētniecības projekta izvirzītais mērķis ir izstrādāt reāllaika darījumu objektu vadības procesu modeli un jaunu tehnoloģiju, kas nodrošinās e-komercijas pakalpojumu lietotājiem unificētu risinājumu darījumu objektu izgūšanai, saglabāšanai, dzēšanai un koncentrēšanai vienotā lietotāja profilā.

Pētījuma laikā sagatavoti zinātniskie raksti, kas publicēti rakstu krājumos:

  • Vitols G., Bumanis N., Arhipova I. Generation and transportation of transaction documents using payment infrastructure. Proceedings of the 19th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2017), Volume 2, 26-29 April 2017, Porto, Portugal, pp.739-744.
  • Bumanis N., Vitols G., Arhipova I., Mozga I. Mobile ticket lifecycle management: case study of public transport in Latvia. Proceedings of the 16th International Scientific Conference “Engineering for rural development”, Volume 16, Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia, 24-26 May, 2017, pp. 82-87. Ar materiālu var iepazīties šeit.

Plašāku informāciju par pētījumu un tā rezultātiem sniegs:

SIA Mobilly pārstāvji Irina Arhipova un Valdis Bergs

Dzirnavu iela 91, k-3, Rīga, LV-1011, Latvija
Tālr. +371 67365977
Fakss +371 67777746
e-pasts: valdis@mobillytrx.com

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.