Individuālā pētījuma 1.21 publikācija

SIA „ZZ Dats” nozares pētījums 1.21 „Pētījums par biznesa procesu efektīvu transformēšanu uz mākoņskaitļošanai pielāgotu sistēmas arhitektūru” sadarbībā ar IT kompetences centru tika īstenots no 2013. gada janvāra līdz 2014. gada jūnijam.

Pētījuma mērķis bija veikt izpēti par efektīvu biznesa procesu transformēšanu uz sistēmas arhitektūru, kas pielāgota mākoņskaitļošanai un spēj darboties arī mobilajās ierīcēs. Pētījuma objekts – komplekss biznesa procesu transformācijas algoritms, kura izveidošanā jāievēro, ka veidojamās sistēmas arhitektūras modelim jābūt kā optimālam risinājumam starp izvirzītajiem kvalitātes kritērijiem.

Pētījuma laikā sagatavots zinātnisks raksts, kas publicēts starptautiskā konferences rakstu krājumā. „The First International Workshop on Social Aspects of Business Intelligence and Technology” :

  • Stipravietis, P., Žeiris, E., Ziema, M. Design and Simulation of Electronic Service Business Process. No: ICCGI 2014: The Ninth International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology, Spānija, Seville, 22.-26. jūnijs, 2014. [S.l.]: IARIA, 2014, 38.-44.lpp. ISBN 978-1-61208-346-9. ISSN 2308-4529. Ar materiālu var iepazīties šeit: 

Plašāku informāciju par pētījumu un tā rezultātiem sniegs:

SIA „ZZ Dats” pārstāvis Pēteris Stipravietis

e-pasts: Peteris.Stipravietis@zzdats.lv