Projekta “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” 2016. gadā uzsāktie pētījumi

2016. gadā IT kompetences centrs projektā „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” (līguma Nr. 1.2.1.1/16/A/007) uzsākti 18 pētījumi, no kuriem 13 pētījumi tiek īstenoti zinātniskajā virzienā “Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas”, savukārt 5 pētījumi zinātniskajā virzienā “Dabīgās valodas tehnoloģijas”.

Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas

Pētījums Nr. 1.1 “Dinamiska lietotāja pieejas tiesību NoSQL datu modeļa definēšana un uz tā balstīta efektīva un droša pilnteksta meklēšanas algoritma izveide un analīze”

Pētījuma īstenotājs A/S “RIX Technologies”

Pētījums Nr. 1.3 “Spējās paradigmas izmantojums mazo un vidējo uzņēmumu biznesa atbalsta procesu pārvaldībā”

Pētījuma īstenotājs A/s “Datorzinību centrs” sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti

Pētījums Nr. 1.4 “Personas darījumu objektu vadības modeļa izstrāde”

Pētījuma īstenotājs SIA Mobilly

Pētījums Nr. 1.5 “Informācijas sistēmu lietotāju aizdomīgu darbību identifikācijas metodes adoptācija reālajai videi pietuvinātiem apstākļiem”

Pētījumu īsteno SIA “ABC software”

Pētījums Nr. 1.6 “Programmatūras adaptācijas algoritmu un moduļa izveide atbilstoši lietotāju darbību audita konteksta informācijai”

Pētījumu īsteno SIA ZZ Dats sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti

Pētījums Nr. 1.7 “Objekta pozīcijas noteikšana zināmā trajektorijā, kur nav pieejams uzticams GPS signāls”

Pētījumu īsteno SIA CUBE Systems

Pētījums Nr. 1.8 “Datu kvalitātes pārvaldība ar izpildāmiem biznesa procesu modeļiem”

Pētījumu īsteno SIA “DIVI grupa” sadarbībā ar Latvijas Universitāte

Pētījums Nr. 1.9 “Daudzkriteriālas uzņēmuma transporta maršrutu plānošanas atbalsts”

Pētījumu īsteno SIA PricewaterhouseCoopers Information Technology Services sadarbībā ar SIA PricewaterhouseCoopers un Rīgas Tehnisko universitāti

Pētījums Nr. 1.10 “Nerelāciju datu noliktavas izstrādes tehnoloģija”

Pētījumu īsteno SIA “DIVI grupa” sadarbībā ar Latvijas Universitāte

Pētījums Nr. 1.11 “Dziļo neironu tīklu metode auto transporta numura zīmju lokalizācijas un klasifikācijas precizitātes uzlabošanai”

Pētījumu īsteno SIA “DPA”,  SIA “SQUALIO CLOUD CONSULTING” sadarbībā ar Elektronikas un datorzinātņu institūtu

Pētījums Nr. 1.12 “Adaptīvas mākoņdatošanas platformas mērogošanas metode atbilstoši konfigurējamai parametru kopai”

Pētījumu īsteno SIA Komerccentrs DATI grupa sadarbībā ar Rīgas Tehniskā Universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāti

Pētījums Nr. 1.13 “Datu savākšanas, analīzes un datu agregācijas modeļa izveide industriālo objektu un ar to saistīto iekārtu energosistēmas vadības sistēmai”

Pētījumu īsteno SIA Lattelecom

Pētījums Nr. 1.14 “Datu apstrādes algoritmu plūsmas optimizācijas modeļa izstrāde politiski nozīmīgu personu identificēšanai”

Pētījumu īsteno SIA Lursoft IT sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti

Dabīgās valodas tehnoloģijas

Pētījums Nr. 2.1 “Tekstveida datu semantiskā anotēšana tīmekļa vidē saistītu datu kopu pielietojuma gadījumā”

Pētījumu īsteno AS “Datorzinību centrs” sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku

Pētījums Nr. 2.2 “Programmatūras un aparatūras platformas prototips mašīntulkošanas integrēšanai korporatīvā infrastruktūrā”

Pētījumu īsteno SIA “TILDE”

Pētījums Nr. 2.3 “Runas automātiskās pazīšanas un sintēzes tehnoloģiju profesionālie lietojumi”

Pētījumu īsteno SIA “TILDE”

Pētījums Nr. 2.4 “Multimodāla cilvēka-datora komunikācija multilingvālā vidē”

Pētījumu īsteno SIA “TILDE”

Pētījums Nr. 2.5 “Automatizēta vizuālo materiālu atpazīšanas un anotēšanas sistēma LETA arhīva vajadzībām”

Pētījumu īsteno SIA “LETA” sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūtu

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

lv_id_eu_logo_ansamblis_eraf_rgb