Monthly Archives: 14.04.2016.

Kompetences centru jaunā programma

Centrālā finansēšanas un līgumu aģentūra (CFLA) izsludinājusi atklātu atlasi par projektu pieņemšanu 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” otrajā atlases kārtā ar projektu iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 16.maijam.

IT kompetences centrs aicina nozares komersantus iesniegt savas pētījumu idejas realizācijai jaunajā projektā! Intereses gadījumā lūdzam līdz 2016.gada 18.aprīlim sūtīt pieteikumus uz info@itkc.lv!